Kontraventiler

En kontraventil installeret i forbindelse med pumpeanlæg har følgende hovedfunktioner som at hindre tilbagestrømning gennem pumpen med risiko for forurening eller blanding af medier, hindre baglænsløb af pumpemotorer, hindre tømning af ledninger og lignende. Den ideelle kontraventil lukker i det øjeblik væskestrømningen gennem ventilen er nul.

Leverandører af og viden om kontraventiler:


AVK FLOW CONTROL

Karetmagervej 19G
7100 Vejle
Tlf: +45 78 77 50 77
E-mail: gekn@avk.dk

www.avkflowcontrol.com

Kompetencer: Aktuatorer, Butterflyventiler, Filtre, Kontraventiler, Kontrolventiler, Kugleventiler, Nåleventiler, Reguleringsventiler, Sikkerhedsventiler, Skydeventiler, Spadeventiler, Spjæld, Sædeventiler, Varmevekslere

Læs mere om AVK FLOW CONTROL


Alflow Scandinavia A/S

Industrivej Vest 36
6600 Vejen
Telf.: 76 96 21 30
E-mail: alflow@alflow.dk

www.alflow.dk

Kompetencer: pumper, ventiler, tankudstyr, mixere, rør & fittings, flow, vekslere, slanger, single-use systems

Læs mere om Alflow Scandinavia A/S


Avalco A/S

Amilonsvägen 12-14
213 76 Malmö
Tlf.: +46 (0) 40 - 55 23 80
E-mail: info@avalco.dk

www.avalco.dk

Kompetencer: Aktuatorer, Butterflyventiler, Kontraventiler, Kugleventiler, Magnetventiler, Pneumatik, Sikkerhedsventiler, Spadeventiler

Læs mere om Avalco A/S


Dansk Rørmærkning Aps

Sønderskovvej 6
2740 Skovlunde
Tlf.:  40 63 27 11
E-mail: kontor@pipemarking.dk

www.pipemarking.dk

kompetencer: Rørmærkning, mærkning, fortrykt, klar pil, specialtryk, asbest, farestriber, kontraventiler, faresymboler, kufferter, farvekort, tape og teksttaloner, skilte

Læs mere om Dansk Rørmærkning Aps


Dansk Ventil & Fitting ApS

Ved Klædebo nr. 9 F
2970 Hørsholm
Tlf: +45 7020 1699
E-mail: davefi@davefi.dk

www.davefi.dk

Kompetencer: Filtre, Gevindfittings, Klemringsfitting, Kontraventiler, Kugleventiler, Lynkoblinger, Nåleventiler, PE slanger, PFA slanger, Reguleringsventiler, Slanger, Højtryks ventiler og fittings

Læs mere om Dansk Ventil & Fitting ApS


Dansk Ventil Center A/S

Ferrarivej 14
7100 Vejle
Telf.: 75 72 33 00
E-mail: mail@dvcas.dk

www.dvcas.dk

Kompetencer: Ventiler, Kuglehaner, Butterflyventiler, Afspærringsventiler, Kontraventiler, Magnetventiler, Aktuatorer, Reguleringsventiler, Sikkerhedsventiler, Rustfri

Læs mere om Dansk Ventil Center A/S


Diatom

Tlf.: 36 77 36 00
Avedøreholmen 84
2650 Hvidovre
info@diatom.dk

www.diatom.dk

Kompetencer: smøremidler, smøreoliersmørefedt, smørepasta, gevindindsatse, gevindspiraler, presmøtrikker, presstagafstandsbøsninger, panelskruer, blindnittemøtrikker, stansenitter, akryl lim, silikonelim, UV-hærdende lim, elektroniklimmethacrylatlim, skumdæmper, silikoneolie, konstruktionssilikone, elektroniksilikone, silikone indstøbning, polyurethan indstøbning,UV-hærdende indstøbning, Epoxy indstøbning, silikonelak til coating, elastomer silikonelak, elastoplastisk silikonelakvarmeledende lim, varmeledende pasta, varmeledende pads, smøring af rullelejer, smøring af kuglelejer, smøring af akselforbindelser, smøring af navforbindelser, smøring af fjedre, smøring af kæder, kompressorolie, gearolie, kædeoliegevindpasta, fedtpasta, antifriktions coating, korrosionsbeskyttelse, midlertidig korrosionsbeskyttelse, vejrbestandig korrosionsbeskyttelse, dosering af 1-komponent, dosering af 2-komponent, tryktanke, EFD kanylerdoseringspumperslangepumper, peristaltiske pumper, tandhjulspumper, stempelpumper, selvrensende filtre, fuldautomatiske selvrensende filtre, plastfiltre, stålfiltre, filterpatroner, filterhusevandbehandlingsfiltrestrainers, flettede pakninger, pladepakninger, pakninger, tætninger, læberingstætninger, metalpakningerflydende pakninger, fleksible pakninger, rørkoblinger, rørbøjler, mærkning, mærkepenne, mærkningsspray, slangerpneumatikslanger, silikoneslanger, Automatik, Dispensere, Dispensering, Dosering, DoseringsrobotterIndustrilim, Laboratoriepumper, Limanlæg, Robotter, UV-udstyr, Coating, Elastomer, Epoxy, Konstruktionslim, Polyuretan PURPolyuretanlim

Læs mere om Diatom


Dunlop Hiflex A/S

Industrisvinget 5
2605 Brøndby
Tlf.: 43 25 40 20
E-mail: info@dunlophiflex.dk

www.dunlophiflex.dk

Kompetencer: Hydraulikslanger, højtryksslanger, slangefittings, lynkoblinger, hydraulikrør, skæreringsfittings, hydraulikpumper, hydraulikfiltre, hydraulikmotorer, kugleventiler, retningsventiler, kontraventiler, slangepressere, gummislanger, PVC slanger, ventilationsslanger, luftslanger, kileremme, remskiver, fastspændingsbøsninger, teknisk gummi, gummiplader, hydraulikcylindre, aftrækkere, hydraulisk værktøj

Læs mere om Dunlop Hiflex A/S


Insatech A/S

Næstvedvej 73C
4720 Præstø
Tlf.: +45 5537-2095
E-mail: mail@insatech.com

www.insatech.com

Kompetencer: Afspærringsventiler, Butterflyventiler, Dataloggere, Flowmålere, Flowmåling, Fugtindholdsmålere, Fugtmåler, Kalibrering, Kalibrering af udstyr, Kalibreringsudstyr, Kontraventiler, Kontrolventiler, Kuglehaner, Kugleventiler, Ledningsevne-måling, Linieskriver, Manometre, Mekaniske ventiler, NAMUR ventiler, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, pH-måling, Pitotrør, Positioner, Procesventiler, Procesudstyr, Regulering, Reguleringsventiler, Service af procesudstyr, Sikkerhedsventiler, Skibsventiler, Spadeventiler, Sædeventiler, Temperatur, Temperaturfølere, Temperaturmåling, TOC – Total Organic Carbon, Trykkalibrator, Trykmåling, Tryktransmittere, Tørstofsmålere, UV lys, Validering, Vandbehandling, Vandindhold, Viskositetsmåling

Læs mere om Insatech A/S


JCH A/S

Karetmagervej 21
DK-7100 Vejle
Tlf.: +45 7585 8408
E-mail: jch@jch.as

www.jch.as

Kompetencer: Kontraventiler, Kuglehaner, Forskruning, Målerforskruning, Passtykke, Rødgods, Sommerhusgarniture, TBS, Tilbagestrømningssikring, Udligningsstykke

Læs mere om JCH A/S


KLINGER Danmark A/S

Nyager 12
2605 Brøndby
Tlf.: + 45 43 64 66 11
E-mail: salesinstrumentation@klinger.dk

www.klinger.dk

Kompetencer: Butterflyventiler, Elektriske aktuatorer, Fiberpakning, Flangepakning, Flowmåling, Grafitpakning, Gummipakning, Hydraulik tætninger, Kamprofil, klingersil Olietætningsring, Kontraventiler, Kuglehaner, Kugleventiler, Manometre, Membranventiler, Niveaumåling, Nåleventiler, Pneumatiske aktuatorer, Reguleringsventiler, Reduktionsventiler, Returventil, Silikone pakning, Skueglas, Skydeventiler, Spadeventiler, Stopventil, Strengreguleringsventiler, Sædeventiler, Teflonpakning, Temperaturmåling, Temperaturtransmittere, Trykmåling, Tryktransmittere, Tætninger, Vandudlader

Læs mere om KLINGER Danmark A/S


ProMetal A/S

Industrivej 3A
5500 Middelfart
Tlf.: 6340 4040
E-mail: prometal@prometal.dk

www.prometal.dk

kompetencer: Reguleringsventiler, sikkerhedsventiler, afspærringsventiler, kugleventiler, butterflyventiler, skydeventiler, kontraventiler, aktuatorer, ventillåsesystemer, ventillyddæmpere, bolte og møtrikker, smedegods, støbegods, flanger, valsede ringe, sprængplader, aksler, diske, stålstøbegods, præcisionsstøbegods.

Læs mere om ProMetal A/S


QMT SCIENCE AB

Amerikavägen 6
SE-393 56 Kalmar
Mob +46-70-3694892
Tel +46-480-44 26 51

E-mail: info@qmt3.com

web

Kompetencer: Ventiler, centraler, regulatorer, filtre, klemringsfittings, koblinger, rør og fittings, slanger, flowmetre, trykmålere, gasmålere, klembeslag

Læs mere om QMT SCIENCE AB


Scanflow ApS

Amtsvejen 1 B
6400 Sønderborg
Tlf.: 48 44 94 95
E-mail: scanflow@scanflow.dk

www.scanflow.dk

Kompetencer: Excentersnekkepumper, sliddele til excentersnekkepumper, mekaniske akseltætninger, centrifugalpumper, skruespindelpumper, sidekanalpumper, ventiler, butterflyventiler, sikkerhedsventiler, aktuatorer, Allweiler reservedele, flowmålere

Læs mere om Scanflow ApS


Scanmaster ApS

Svogerslev Hovedgade 48
4000 Roskilde
Tlf.: +45 45828090
E-mail: info@scanmaster.dk

www.scanmaster.dk

Scanmaster er et systemhus for dosering og tilbyder alt indenfor mikse- og doseringsløsninger til en industriproduktion. Maskiner til blanding og dosering af enkelt- ell. 2-komponent væsker; fra simple pneumatiske stempelpumper til avancerede systemer, som kan integreres med robotter, automatiske systemer eller vakuum teknologi, hvis det kræves. Mange års erfaring garanterer både for kvalitet og driftssikkerhed! Brands; ViscoTec, Preeflow, Dopag, Meter Mix, Poly Dispensing

Læs mere om Scanmaster


Watts Nordic AB

Verkstadsgatan 38
S-392 39 Kalmar
Sverige

www.wattsindustries.com

Kontakt adresse:
Godthaabsvej 83
DK-8660 Skanderborg
Tlf.: +45 86 52 00 32
E-mail: wattsnordic@wattswater.com

Socla www.socla.com 

Kompetencer: Ventiler, kontraventiler, butterflyventiler, luft- og el-aktuatorer, kuglehaner, reduktionsventiler, reguleringsventiler, kompensatorer og Tilbagestrømningssikringer, insert ventiler.

Læs mere om Watts Nordic AB


Mere viden om kontraventiler:

En kontraventil, klapventil, kuglekontraventil eller envejs-ventil er en mekanisk anordning, en ventil, som normalt tillader fluid (væske eller gas) til at strømme igennem i kun én retning.

Kontraventiler er to-vejs ventiler, hvilket betyder at de har to åbninger i kroppen, en for væske at komme ind og den anden for at væske kan forlade. Der findes forskellige typer af kontraventiler som anvendes i en lang række applikationer. Kontraventiler er ofte en del af fælles husholdningsartikler. Selvom de er tilgængelige i en bred vifte af størrelser og omkostninger, er kontraventiler generelt meget små, enkle og/eller billige. Tjek at ventilerne fungerer automatisk, og de fleste er ikke kontrolleret af en person eller en ekstern kontrol; derfor, de fleste ikke har nogen ventil håndtag eller stængel. De fleste kontraventiler er lavet af plastik eller metal.

Et vigtigt begreb i kontraventiler er den brudtryk, som er den mindste opstrøms tryk, ved hvilket ventilen vil fungere. Typisk kontraventilen er konstrueret til, og kan derfor angives for en specifik brudtryk.

En kugleventil er en kontraventil, hvor lukkeelementet, den bevægelige del at blokere for strømmen, er en sfærisk kugle. I nogle kuglekontraventiler, er bolden fjederbelastet for at hjælpe med at holde den lukket. For disse designs uden en fjeder, der er omvendt kræves for at flytte bolden mod sædet og skabe en sæl. Den indvendige overflade af de vigtigste pladser i kuglekontraventiler er mere eller mindre konisk tilspidset at guide bolden i sædet og danne en positiv forsegling når stopper tilbagegående flow.

Kuglekontraventiler er ofte meget små, enkle og billige. De er almindeligt anvendt i flydende eller gel minipumpe dispenser studse, spray udstyr, nogle gummi pærer til pumpe luft, osv., manuelle luftpumper og nogle andre pumper og genopfyldning udlevering sprøjter. Selvom kuglerne er oftest lavet af metal, kan de være lavet af andre materialer eller i nogle specialiserede tilfælde ud af kunstig rubin [redigér]. Højtryks HPLC pumper og lignende applikationer almindeligt brug lille indløb og udløb kuglekontraventiler med både kugler og sæder af kunstige ruby, både hårdhed og kemisk resistens [redigér]. Efter længere tids brug kan sådanne kontraventiler begrænset levetid eller sædet kan udvikle en crack, kræver udskiftning. Derfor er sådanne ventiler lavet til at være udskiftelig, undertiden anbringes i en lille plast organ stramt monteret inde i et metal fitting, som kan modstå høje tryk, og som er skruet ind i pumpehovedet.

Der er lignende kontraventiler, hvor disken ikke er en kugle, men nogle andre form, såsom en poppet energi ved en fjeder. Kuglekontraventiler bør ikke forveksles med kugleventiler, som er en anden type ventil, hvor en kugle fungerer som en styrbar rotor at stoppe eller direkte strømning.

En membran kontraventil bruger en bøjning gummimembran positioneret til at skabe en normalt lukket ventil. Pres på opstrømssiden skal være større end trykket på den nedstrøms side af et bestemt beløb, kendt som trykforskel til kontrol ventilen åbnes tillade strømning. Når det positive tryk stopper, vil mellemgulvet automatisk bøje tilbage til sin oprindelige lukkede stilling.

En kontraventil eller vippe disc ventil er kontraventil, hvor skiven, til den bevægelige del for at blokere for strømmen, gynger på et hængsel eller tap, enten på sædet for at blokere reverse flow eller fra sædet tillader fremløb. Sædeåbningen tværsnit kan være vinkelret på midterlinien mellem de to porte eller i en vinkel. Selvom swing kontraventiler kan komme i forskellige størrelser er store kontraventiler ofte svinge kontraventiler. Klapventilen i en flush mekanisme er et eksempel på denne type ventil. Tanktryk holder det lukket er overvundet ved manuel løft af stopgarnet. Derefter forbliver åben indtil tanken afløb og stopgarnets falder på grund af tyngdekraften. En anden variation af denne mekanisme er spjældventil, anvendes i applikationer såsom brandslukning og brand liv sikkerhedssystemer. En hængslet låge forbliver kun åben i den indstrømmende retning. Den spjældventil ofte også har en fjeder, der holder porten lukket, når der ikke er nogen fremadrettet tryk. Et andet eksempel er dødvande ventil (til sanitære drænsystem), der beskytter mod oversvømmelser forårsaget af returløb spildevand farvande. Denne risiko opstår oftest i sanitære afløbssystemer tilsluttet kombinerede kloaksystemerne og regnvand afløbssystemer. Det kan være forårsaget af stærk nedbør, tø eller oversvømmelse.

Et stop-check ventil er en ventil med overstyring for at stoppe strømmen uanset flowretning eller tryk. Ud over at lukke som reaktion på tilbageløb eller utilstrækkelig fremadrettet tryk (normale check-ventil adfærd), kan det også være bevidst lukket af en ekstern mekanisme, hvilket forhindrer enhver strømning uanset fremadrettet tryk.

En elevator-check ventil er en ventil, hvor skiven, undertiden kaldet en elevator, kan løftes op fra sit sæde ved højere tryk i indløbet eller opstrøms væske til at tillade strømning til stikkontakten eller downstream side. En vejledning holder bevægelse af disken på en lodret linje, så kan ventilen senere genindsætter ordentligt. Når trykket er ikke længere højere tyngdekraft eller højere afgangstryk vil bevirke, at disken sænkes på dens sæde, lukker ventilen at stoppe modstrøm.

En in-line kontraventil er en kontraventil svarende til elevatoren kontrolventil. Men denne ventil har generelt en fjeder, der vil »løfte« når der er trykket på opstrømssiden af ventilen. Det tryk, der behøves på den opstrøms side af ventilen til at overvinde fjederspændingen kaldes "åbningstrykket«. Når trykket går gennem ventilen går under brudtryk, vil fjederen lukke ventilen for at forhindre tilbage-strømning i processen.

En læbekontraventil er en kontraventil, som fortsætter flowet gennem en blød slange, der stikker ind i den nedstrøms side. Modtryk kollapser dette rør, afskære strømmen.

Flere kontraventiler kan forbindes i serie. For eksempel er en dobbelt kontrolventil ofte brugt som en forebyggelse af tilbagestrømning udstyr til at holde potentielt forurenet vand fra opsugning tilbage i kommunale vandledninger. Der er også dobbelt kuglekontraventiler, hvor der er to kugle / sæde kombinationer i rækkefølge i samme organ for at sikre en positiv lækagetæt slukfunktion når blokere reverse flow, og stempel kontraventiler, wafer kontraventiler samt kugle- og kegle kontraventiler.

En kontraventil sikrer, at vandet kun kan strømme i een retning. Ventilen kan være en del af et armatur eller en enhed, der er indbygget i et armatur eller anden installationsgenstand, for eksempel en vandmåler. Kontraventiler kan opdeles i følgende grupperinger; klapkontraventil, almindelig kontraventil, stilbar sædekontraventil. Ventilerne kan være indrettede som almindelige sædekontraventiler eller som stilbare kontraventiler. Disse typer kan kun monteres vandret i ledningsnettet

Drøvle-kontraventil
Den manuelle drøvle- kontraventil anvendes til at regulering af vandmængden og dermed hastigheden på en aktuator (motor eller cylinder). Den ønskede vandstrøm indstilles manuelt ved hjælp af et håndtag på ventilen. En indbygget kontraventil tillader fri returstrøm. Kontraventil- Kontraventilen fungerer ganske enkelt på den måde, at den tillader vandstrøm i en retning, mens den blokerer for vandstrøm i den anden retning. Ventilen er konstrueret med et konisk sæde, der sikrer tæthed ved brug af en væske med lav viskositet.


Dansk Ventil & Fitting – kontraventiler i Plast eller messing


24.jun 2019


Åbningstryk: fra 0,2 bar til 1,4 bar

Åbningstryk: fra 0,2 bar til 1,4 bar

installation i Manifolds eller silicone slanger

tolerance: + -  0,01 bar 

størrelser : 1/4" 3/8" 1/2" eller 5/8" 

stempel med O-ring

materialer: Nylon, PP, Rustfri, Messing

Hvis I har spørgsmål er I meget velkommen til at kontakte os hos Dansk V & F ApS

 - se mere på www.davefi.dk