Cobots

Cobots er betegnelsen for kollaborative robotter (samarbejdende robotter) eller robotarme, dvs. små robot-enheder der arbejder tæt på det fysiske menneske og afhjælper nogle af de gentagende rutineprægede opgaver. Robottyper og deres anvendelse. Forklaring af de forskellige robottyper, se her - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om Cobots:


BILA A/S

Industrivej 18
7900 Nykøbing M
Tlf.: +45 97710044
E-mail: bila@bila.dk

www.bila.dk

Kompetencer: Automatisering, Industrirobotter, Universal Robots, MiR, Kawasaki Robots, samarbejdende robotter, Mobile robotter, Produktionsoptimering, Robot service, Robotter, Robotarme, Palleteringsrobotter

Læs mere om BILA A/S


Kassow Robots ApS

Oliefabriksvej 57
2770 Kastrup
Tlf.: +45 32 16 08 10
E-mail: info@kassowrobots.com

www.kassowrobots.com

Kompetencer: Cobots, Kollaborative robotter, Robotarme, Specialrobotter

Læs mere om Kassow Robots ApS


OnRobot A/S

Teglvaerksvej 47H
5220 Odense SØ
Tlf.: +45 53 53 57 37
E-mail: sales@onrobot.com

www.onrobot.com

Kompetencer: Cobots, Kollaborative robotter, Robotarme, Robotløsninger, Gribere, Kollaborative applikationer, automation, Robot, Palletering, Materialehåndtering, Maskinpasning, Materialefjernelse, Kvalitetskontrol, Samling

Læs mere om OnRobot A/S


ProInvent A/S

Lyngsø Allé 3
2970 Hørsholm
Tlf.: 45 76 10 01
E-mail: ld@proinvent.dk

www.proinvent.dk

Kompetencer: Robotter, produktudvikling, kollaborative robotter, cobots, inspektionsmaskiner, visionssystemer, automation, droids, robotprogrammering

Læs mere om ProInvent A/S


Universal Robots A/S

Energivej 25
5260 Odense S
Tlf.: +45 8993 8989
E-mail: ur.ne@universal-robots.com

www.universal-robots.com

Kompetencer: Kollaborative robotter, Robotarme, Robotløsninger, Robotter

Læs mere om Universal Robots A/S


Mere viden om Cobots:

Cobots (kollaborative robotter) kan udføre en lang række opgaver / roller, lige fra servicerobotter i plejesektoren, over læringsrobotter i uddannelsessystemet til logistikrobotter i produktionen og på lageret. Cobots kan anvendes til at automatisere gentagne, ikke ergonomiske opgaver - ex som afhentning og løft af tunge emner, maskinbevægelse samt montering. Industrielle robotter er normalt blevet brugt i industrien til forarbejdning, men bruges i dag ligeså meget i  slutmonteringen.

Cobots er generelt en omkostningseffektiv og fleksibel og ikke mindst brugervenlig kollaborativ robot, som arbejder tæt sammen med personer i produktionsmiljøer. Cobots gør automatiseringen i virksomheden langt nemmere end nogensinde før, til glæde for både små og mellemstore virksomheder.


Teknologisk Institut – Danske virksomheder skal klædes på med nye robot-kompetencer
Mange danske virksomheder mangler stadig den præcise viden og kompetencer til at udnytte potentialet ved at indføre kollaborative robotter, cobots, i egen produktion. Nyt projekt skal hjælpe virksomhederne på vej.

For mange danske virksomheder, som konkurrerer på fleksibilitet og små produktionsserier, vil automatisering med brug af samarbejdende robotter – de såkaldte cobots - være en vital vej til at fastholde konkurrenceevnen og kompensere for mangel på arbejdskraft. Men selvom cobots ofte beskrives som intuitive, let tilgængelige og fleksible, så skal der mere til at udnytte deres fulde potentiale ude i virksomhederne.

Et nyt projekt skal være med til at udvikle disse kompetencer i virksomhederne, så de lettere kan få bedre udbytte af robotterne og deres muligheder.

- Medarbejdere i fremstillingsvirksomhederne skal rustes yderligere, så de bliver bedre til at udnytte fremtidens nøgleteknologier. I dag behøver vi ikke en særlig IT-konsulent til at installere Word på vores computere, og der skal vi også hen når vi taler om cobots. Den enkelte medarbejder skal ubesværet kunne installere, programmere og innovere med cobots og den slags kompetencer skal være mere udbredte i industrien, siger Charlotte Kjeldsen Krarup, der er udviklingsdirektør i Industriens Fond.

Konkrete pilotforløb

Derfor er Industriens Fond og Teknologisk Institut gået sammen med rådgivningsvirksomheden Implement Consulting Group og Nationalt Videnscenter for Automation og Robotteknologi Nord og Syd om projektet Cobot Knowledge Lab 2.0.

Projektet bygger videre på en flerårig indsats, ført an af Industriens Fond, med fokus på at få Danmarks førerposition inden for cobots udbygget og udnyttet.

- Behovet for teknologien er der, og tidspunktet er det helt rigtige til at tage skridtet videre og udruste virksomhederne til at overvinde barriererne. Det vil vi blandt andet gøre gennem konkrete pilotforløb med 25 virksomheder og etablering af en vidensbank, så danske virksomheder vil være i stand til selv at integrere de mere simple cobot-løsninger og dermed accelerere udbredelsen, fortæller Anne-Lise Høg Lejre, der er direktør ved Teknologisk Institut.

Andet nyt fra Teknologisk Institut

En undersøgelse fra Teknologisk Institut viser, at virksomhederne selv savner kompetencer og viden, når de skal beslutte, hvordan de skal implementere kollaborative robotter i deres egen produktion. Samtidig skønnes det, at der i 2030 vil mangle 99.000 faglærte på det danske arbejdsmarked, og at halvdelen af alle medarbejderne i industrien kommer til at arbejde direkte sammen med cobots. 

Fra slutbruger til superbruger

Væksten i antallet af cobots bliver i høj grad drevet af virksomhedens egen evne til selv at indføre dem i deres egen produktion. Det betyder, at flere danske virksomheder skal transformere deres organisation fra at have en leverandør, der har ansvaret for at robotten kører, til i nogle tilfælde selv at have ansvaret.

- De fleste kan gå ud og købe en cobot og stille den op i produktionen. Men det kræver kompetencer og viden at blive dygtig til at se og udnytte mulighederne, som den har. Det ønsker vi at understøtte, så vi kan forvandle flere slutbrugere af robotter til superbrugere af robotter – og dermed sætte fart i fremtidsudviklingen af dansk industri, siger Kurt Nielsen, der er centerchef ved Teknologisk Institut.

Afgørende skridt

Projektets fokus på at løfte industrien og dens medarbejderes cobot-kompetencer falder i god jord hos Dansk Metal.

- Danske virksomheder - i særlig grad de små og mellemstore - har brug for flere robotter for at kunne fastholde og forbedre forholdene på de danske arbejdspladser i en tid, hvor der i den grad er mangel på arbejdskraft ude i industrien. Så at udstyre industrivirksomhederne med viden, ressourcer og vejledning om cobots, ser vi som et afgørende skridt i den rigtige retning, siger Emil Drevsfeldt Nielsen, erhvervspolitisk chef i Dansk Metal.

Projektet skal ikke kun tilføre kompetencer til den nuværende arbejdsstyrke, men derudover også sikre, at fremtidens medarbejdere er klar til tæt kollegaskab med robotterne. Det skal ske gennem train-the-trainer-forløb, som skal skabe undervisningsfyrtårne inden for anvendelse af cobots.


Teknologisk Institut – Dansk robotførerposition trues af kinesiske konkurrenter
Danske virksomheder er helt fremme i førerfeltet i både udvikling og brug af de samarbejdende robotter, cobots, men verdens industrigiganter har også øje på disse robotters potentiale på arbejdspladserne. Konkurrencen fra udenlandske cobot-producenter er betydelig, og på få år kan den danske førerposition være under pres.

En ny rapport fra Teknologisk Institut om Robotter og Kompetencer tager temperaturen på udvikling og brug af cobots hele vejen fra cobot-producent og ud til virksomhederne.

- Globalt set er det svært at finde udviklingsmiljøer, som kan matche den koncentration af viden og udviklingskraft, som findes i Danmark lige nu. Det er en stor del af forklaringen på, at Danmark ligger på en global tredjeplads i brugen af robotter til automatisering i de sektorer, som danske virksomheder arbejder i. Men positionen er truet. Vi ser, at de store industrilande opruster op på markedet for cobots, og hvis Danmark skal holde sig i førerfeltet, så skal de danske virksomheder blive bedre til at udnytte det store potentiale, der er i samarbejdende robotter i produktioner, siger Stig Yding Sørensen, som er seniorkonsulent ved Teknologisk Institut.

Rapporten er lavet på baggrund af globale databaser, økonomiske og tekniske rapporter, samt interview med nøgleaktører, udviklere og uddannelsessteder. Rapporten er skrevet med støtte fra Industriens Fond.

Kina har opdaget cobotpotentialet – og går efter det

På verdensplan er der omkring 14.000 cobots i arbejde. Det udgør omkring fem procent af antallet af industrirobotter. Men brugen af cobots er i hastig vækst.

Flere markedsrapporter forudser nemlig en årlig vækst på 28 procent.

- For mange danske virksomheder, som eksempelvis konkurrerer på fleksibilitet og små produktionsserier, vil automatisering med brug af cobots være en vital vej til at fastholde deres internationale konkurrenceevne, slår Kurt Nielsen, centerchef på Teknologisk Institut, fast.

Men konkurrenter som Korea, Taiwan, Kina, Japan, Tyskland, USA og Storbritannien melder sig hele tiden med nye bud på cobots – med fokus på lave priser, hastighed og let programmering.

Stadig nicheprodukt
- Udfordringen er dobbelt - kinesiske virksomheder kan nemlig konkurrere på både automation og lave lønninger. Et muligt dansk svar ville være at skrue op for brugen af for eksempel cobots, og bruge automatisering mere effektivt i dele af produktionen. Det kræver et kompetenceløft flere steder i virksomheden fra robotoperatør til robotspecialister, siger seniorkonsulent Stig Yding Sørensen og fortsætter:

- Vores fordel i Danmark er ikke teknologien alene, men teknologiens samspil med vores kultur. Den korte vej fra tanke til handling, når cobots kan omstilles til nye opgaver, spiller godt sammen med kulturen på danske arbejdspladser, hvor en idé fra gulvet hurtigt kan nå frem til direktøren i virksomheden og omsættes til handling. Der er en ægte dansk konkurrencefordel, som udenlandske virksomheder har svært ved at matche.

Cobots er også stadig et nicheprodukt i Danmark, da det stadig anses for at være et nyt værktøj på markedet. Virksomheder kan have svært ved at se, hvor i produktionen den kollaborative robot kan gøre gavn. Denne usikkerhed på teknologien kan være en uheldig bremse for investeringen i cobot, viser rapporten.

Større krav til kompetencer

Cobots er som udgangspunkt en såkaldt "plug'n'play"-løsning. Det vil sige, at cobot-løsningen i høj grad er lettere at sætte i funktion end mange andre robot-løsninger. Det kan være med til at reducere behovet for eksterne systemintegratorer og tunge løsninger, hvilket kan betyde, at der bliver hurtigere fra tanke til handling, og virksomhederne kan selv.

Men denne automatisering vil stille større krav til virksomhedernes industriteknikere, produktionsteknologer, faglærte og ufaglærte.

- Alle kan købe robotter, men det kræver dygtighed og kompetencer at bruge dem rigtigt, ligesom med alle andre værktøjer, lyder det fra Kurt Nielsen.

- Man bliver jo heller ikke snedker af at købe en sav og en høvl, selvom det er værktøjer, der giver snedkeren en konkurrencefordel. Ligesom med andet værktøj og ny teknologi, så stiller cobots også nye krav til medarbejdere og til virksomheder, siger han.

Robotter og kompetencer Whitepaper er skrevet af seniorkonsulenterne Stig Yding Sørensen, Annemarie Holsbo og Leif Jakobsen fra Teknologisk Institut.


BILA – Boom i skolers robotkøb – Over 50 uddannelser har nu cobots
Danmarks største automationshus BILA noterer sig en støt stigende interesse fra hele uddannelsessektoren i at stille danskudviklet samarbejdende robotteknologi fra Universal Robots til rådighed for elever, lærlinge og studerende. BILA har nu leveret cobots til mere end 50 danske skoler, og 60 % af disse har allerede købt mere end én cobot.

Skoleåret er netop startet, og det betyder, at der også sættes strøm til en masse små robotter rundt omkring i skolernes laboratorier. Morgendagens medarbejdere skal være kompetente i automation.

Det er egentlig ret enkelt. Den danske industri får ikke bedre løsninger, end vi har kompetencer til, og hvis vi skal have eksterne konsulenter indover hele tiden, bliver det alt for dyrt at automatisere. Derfor er det væsentligt, at industriens operatører, teknikere og integratorer har ekspertise i automation og robotteknologi, siger lektor Helge Glinvad Grøn på Professionshøjskolen UCN i Aalborg, Hjørring og Thisted.

Skolen har tre cobots fra Universal Robots, købt siden 2010:
Dem vil alle lege med, så der er uhyggeligt meget run på dem døgnet rundt faktisk. De studerende kan hurtigt realisere nogle ret avancerede robotprojekter, fordi det er så brugervenlig teknologi. Det fascinerer dem, hvor mange muligheder, cobots rummer. Vores nyeste robot pakkede de selv ud og satte i drift, 
uddyber Helge Glinvad Grøn.

Arbejdsgiverne går efter robotkompetencer

For de unge selv lønner det sig at blive multikunstnere inden for automatisering. Automationsteknologer er for 98% vedkommende i beskæftigelse senest tre måneder efter, de er færdiguddannede.

Der er også mange praktikpladser til bl.a. automatik- og industriteknikerne med robottæft, hvorimod praktikpladser er en mangelvare for traditionelle elektrikere. Det fortæller faglærer Michael Pedersen på CELF i Nykøbing Falster:

Mange virksomheder og arbejdspladser har ikke robotter, selvom det er den eneste måde, vi kan konkurrere med lavtlønsområder på. Vores elever kan tilføre noget til deres arbejdsgivere og øge automatiseringen i Danmark. Vi har fem UR-cobots, fordi de er lette at håndtere, ikke skal sikkerhedsafskærmes og er forholdsvis simple at komme i gang med, og det er en fordel, når man har elever, der skal lære noget fra bunden af. Vi bruger Universal Robots' opstartguide på nettet, og så er eleven faktisk i gang på egen hånd. Engang købte vi en robot af tysk fabrikat, men der kom vi aldrig længere end til at kalibrere den på 14 dage og opgav den så.

For skolerne gør det en stor forskel, at cobots koster cirka en tredjedel af prisen i forhold til en traditionel industrirobot, fordi det baner vej for, at flere elever kan få hands-on erfaringer med robotteknologi. År for år vokser skolernes robotindkøb, siger Lars Skaarup Rasmussen, Head of Robotics hos BILA A/S, der i seks år har været distributør og storleverandør af Universal Robots til danske arbejdspladser og uddannelser.

Danmarks to nationale Videncentre for Automation & Robotteknologi, som arbejder helt fra grundskoleniveau med at kvalificere fremtidens arbejdskraft, har bidraget til at finansiere en del af skolernes nye robotudstyr. Også til EUC Syd, hvor afdelingschef for industriuddannelserne Leif Keller Elsborg og hans kolleger hvert år uddanner ca. 50 automatikteknikere og ca. 25 industriteknikere: Der er stakkevis af superspændende job, for i industrien er man meget bevidste om, at hvis vi skal producere i Danmark også i fremtiden, så er automation vejen frem. Vi har valgt UR-robotter, fordi det er blevet en meget udbredt robot ikke mindst her på producentens hjemmemarked, og så skal vi også have teknologien stående til både uddannelse og efteruddannelse.

Se skoleløsninger på ny læringsdag 

Uddannelse og robotter går arm i mekanisk arm. Det mener man også hos Dansk Robot Netværk DIRA, der forventer besøg fra mindst 600 elever, studerende og faglærere på en ny læringsdag, de afholder den 27. august 2021 i kølvandet på den årlige industrievent ROBOTBRAG torsdag d. 26. august. Fredagen er således målrettet erhvervsskoler, erhvervsakademier, universiteter samt øvrige interesserede studieretninger fra hele landet. Her står relevante fagpersoner til rådighed med oplæg, og BILAs specialister i cobots til uddannelsessektoren demonstrerer sine løsninger, herunder også en praktisk skolekuffert indeholdende alt relevant tilbehør til gode skoleprojekter med cobots. De unge kan f.eks. også møde nogle af BILAs partnere som Robot Nordic, Migatronic og OnRobot på ROBOTBRAG og høre, hvordan de arbejder med automation.


Diatom – Prisstærke og brugervenlige cobots fra kommer til Danmark
Kollaborative robotarme fra HITBOT og DOBOT er sikre at arbejde sammen med uden afskærmning. Robotterne er fleksible, nemme at implementere og kan håndtere mange forskelligartede opgaver. De konkurrencedygtige priser sænker opstartsomkostningerne, der ofte kan være høje i forbindelse med industriel automatisering.

Markedet for kollaborative robotter og robotarme – også kaldet cobots eller cobotter – er i rivende udvikling. Cobots, der kan arbejde tæt sammen med mennesker uden afskærmning, øger kvalitet, fleksibilitet og effektivitet i produktionen og gør det muligt at agere hurtigt på de vekslende markedsforhold.

Konkurrencedygtige priser

Diatom A/S har indgået et samarbejde med de to cobot-producenter DOBOT og HITBOT. De leverer begge kollaborative robotarme til konkurrencedygtige priser, hvilket i høj grad sænker opstartsomkostningerne, der ofte kan være høje i forbindelse med industriel automatisering. Derfor henvender robotterne sig ligeledes til små- og mellemstore virksomheder, der ofte anser automatisering som en dyr og krævende post.

Nem implementering, programmering og drift

I modsætning til komplekse og dyre industrirobotter er cobots fra DOBOT og HITBOT ekstremt nemme og intuitive at programmere og betjene. Selv operatører uden programmeringserfaring kan let fuldføre programmeringsprocessen ved blot at trække og slippe armen eller vha. en app på mobil, tablet eller pc.

Samarbejde og sikkerhed

Cobots fra HITBOT og DOBOT er udstyret med forskellige typer af antikollisionsteknologi og kan derfor arbejde tæt sammen med mennesker uden afskærmning.

Cobot sortiment

Z-Arm-serien fra HITBOT og CR-serien fra DOBOT består af cobots med forskellige egenskaber, dimensioner, nyttelast og rækkevidde.

Sortimentet henvender sig til virksomheder af alle størrelser, som ønsker at maksimere effektivitet, produktivitet og investeringsafkast. Cobotterne finder anvendelse i mange industrier, bl.a. inden for produktion og emballering, maskinbygning, undervisning, medicinal og kemisk industri – kun fantasien sætter grænser.

HITBOT Z-Arm

4-akset, smidig, kompakt og med lille fodaftryk. Nyttelast: 1-3 kg. Rækkevidde: 320-420 mm. Gentagelsesnøjagtighed: ±0,02 mm.

Dobot CR

6-akset og multifunktionel. De 6 akser gør det muligt for robotarmen at efterligne menneskelige bevægelser. Nyttelast: 3-16 kg. Rækkevidde: 795-1525 mm. Gentagelsesnøjagtighed: ±0,02 mm.

Læs mere på Diatoms hjemmeside

For yderligere information, kontakt venligst produktchef Michael Petersen på tlf. 3679 0003 eller e-mail mp@diatom.dk.


Hans Følsgaard – Integreret sikkerhed i industrirobotter og cobotter
Med en fleksibel og fuldt integreret platform er det ikke alene nemmere at få udstyr – også fra tredjepart – til at kommunikere med en robot. Det giver også bedre muligheder for at skræddersy sikkerheden til opgaver og operatør.

I takt med udviklingen og den øgede udbredelse af industrirobotter og collaborative robotter rykker sikkerheden i centrum. Det gælder både for operatøren og i forbindelse med opsamling af data, proceskvalitet, vedligeholdelse og service. Det er derfor ikke alene præcision og hastighed, der skal afgøre valget, men også den platform og kompatibilitet, der er indbygget i industrirobotten fra starten.

Der er en hel vifte af forskellige sikkerhedsudfordringer, når vi bevæger os væk fra den traditionelle industrirobot, som står fuldt afskærmet fra omverdenen og passer sit job, og bevæger os over mod collaborative mode, hvor robot og operatør arbejder side om side. Nogle korte stikord til indledning:

 • Coexistence Mode – Ren industriel indsats, hvor robotten er fuldt afskærmet fra operatøren. Når operatøren skal have adgang, sættes farten helt ned eller stopper automatisk.
 • Cooperative Mode – Operatøren arbejder sammen med robotten, men ved hjælp af for eksempel et 'lysgardin', sørger sensorer for at sætte farten ned eller stoppe, når operatøren griber ind.
 • Collaborative Mode – Operatøren arbejder side om side med robotten som makker. Det kræver en risikovurdering og en række forholdsregler, hvad angår hastighed og sikkerhedszoner.

"For at udnytte investeringen i robotter optimalt er det afgørende at have en integreret platform med programmeringsmuligheder og en høj grad af fleksibilitet, hvad angår sikkerhed og betjening," fastslår Søren Madsen, Sales Manager for Automation hos Hans Følsgaard i Køge.

Let programmerbar operatørsikkerhed

Med industrirobotten gemt væk bag en indhegning er det ikke en stor udfordring at sørge for sikkerhed, da den arbejdende robot ikke er i kontakt med mennesker. Med et tættere samarbejde mellem robot og menneske – Collaborative Mode – bliver robotten til en cobot, og så er sagen en anden.

Som en pålidelig makker kan cobotten varetage repetitive opgaver med stor præcision, og foretage kvalitetstjek uden fejl. En cobot vil ofte arbejde helt tæt sammen med sin operatør og for at forebygge ulykker, skal der programmeres en række forholdsregler ind i cobotten.

"Hos Hans Følsgaard repræsenterer vi i vores automationsprogram robotter fra Mitsubishi, og her bygger MELFA Assista-modellen bro mellem den renlivede industrirobot og cobotten," forklarer Sales Manager Søren Madsen og fortsætter:

"Med Mitsubishis robotprogram har vi den fordel, at der er en fuldt integreret sikkerhedspakke og fælles platform til programmering og styring – og kobling til tredjepartssystemer og -produkter, Det gør programmeringen af en cobot både hurtigere og mere sikker."

Programmeringen kan foregå on- eller offline i det intuitive miljø RT VisualBox og konverteres til den mere avancerede tekstbaserede kodning i RT ToolBox, hvor bl.a. matematiske bevægelser kan programmeres. På den måde kan man frit opgradere eller inddrage mere kompleks programmering i takt med, at man udvikler sin produktion. Simulering af robotten i maskinmiljøet er også en mulighed i RT Toolbox, og det er der i stigende grad opmærksomhed om og efterspørgsel på.

Ved hjælp af brugervenlige, grafiske værktøjer kan man definere sikkerhedszoner, hvor robotten skal arbejde langsomt for at forhindre ulykker. Assista skifter som cobot selv hastighed uden at stoppe, når den kommer uden for sit sikkerhedsområde, så den kan arbejde hurtigere og mere effektivt, hvor det er sikkert. Den stopper selv i collaborative mode, hvis man fx står i vejen for den, og den er 'venligt' udformet med runde former helt uden skarpe kanter og med et clean design uden udvendige kabler og luftslanger.

Mitsubishi MELFA Assista opfylder de internationale standarder, ISO 10218-1 og ISO / TS 15066. Den bløde overflade og den langsomme bevægelseshastighed er tilpasset den menneskelige arbejdsrytme, og eventuelle kollisioner opfatter den som en menneskelig berøring.

Som Søren Madsen opsummerer det: "En god makker, der arbejder i et tempo, der er tilpasset operatørens arbejdsområde, og som nemt kan omstille sig til andre opgaver."

Driftssikkerhed og forebyggende vedligeholdelse

Der er naturligvis mange andre sikkerhedsaspekter end forholdet mellem cobot og operatør. Det gælder for eksempel driftssikkerhed og forebyggende vedligeholdelse, så man også i det lange løb høster det størst mulige udbytte gennem lang levetid og aldrig svigtende præcision og ydeevne.

Forebyggende vedligeholdelse er et spørgsmål om at tilrettelægge arbejdet optimalt og ramme det rette niveau. Med Mitsubishis præventive vedligeholdelse kan belastningen på akserne overvåges og tilpasses, så man opnår en maksimal levetid og automatisk får besked, når det er tid til et serviceeftersyn. Mitsubishi anbefaler første service efter 36.000 timers drift eller +4 år nonstop, hvilket vidner om kvaliteten og det udbytte, man kan opnå.

"Vi oplever stor lydhørhed, når vi taler med beslutningstagere om Mitsubishis robotter og følgeudstyr som for eksempel PLC, servo og HMI. Det skyldes blandt andet deres lange produktcyklus-levetid på over 15 år, deres opkoblingsmuligheder til forskellige fieldbus-systemer, databaser og netværk og ikke mindst deres kompatibilitet, der altid rækker over 20 år bagud. Det giver en enestående kontinuitet i produktionen og letter investeringspresset," fastslår Søren Madsen fra Hans Følsgaard.

Tænk totalløsning – med sikkerhed

Med en integreret og fleksibel platform bygget ind i produktet fra bunden er det lettere at programmere, foretage simuleringer, opsamle data, tilrettelægge vedligeholdelse og kommunikere med andre komponenter og store fieldbus-protokoller. Men hvordan får man bedst og mest sikkert etableret hele miljøet omkring robotter og cobotter, og hvordan integreres alt nødvendigt periferiudstyr?

"Hos Hans Følsgaard vil vi gerne tidligt i dialog med industrikunder om deres setup, for det giver god mening at arbejde med totalløsninger, hvor blandt andet faktorer som sikkerhed og kompatibilitet er tænkt ind fra starten," siger Sales Manager Søren Madsen fra Hans Følsgaard A/S og slutter: "Med en klar behovsafdækning og med den rette træning af medarbejderne er det langt fra sikkert, at robotterne skal hegnes ind. Vi kan kombinere robotterne med en lang række periferiprodukter, scannere og sensorer, der giver et meget fleksibelt og brugervenligt produktionsmiljø."

Mitsubishi MELFA-robotter har ry for at høre til de mest pålidelige og intelligente på markedet, og de har været brugt af globale produktionsvirksomheder i mere end 40 år. Kombinationen af høj hastighed, stor præcision, lange serviceintervaller samt stort arbejdsområde og god bæreevne har gjort dem til det foretrukne valg blandt kvalitets- og omkostningsbevidste industrivirksomheder.


EGATEC bliver Partner for Kassow Robots i Danmark
Vi er hos EGATEC stolte over at kunne meddele at vi pr 1. april 2021 har indgået en partneraftale med Kassow Robots i Danmark. Kassow Robots tilbyder markedet bredeste produktprogram indenfor kollaborative robotter, også kendt som Cobots. Cobots går rigtig godt i spænd med EGATEC’s end-of-line løsninger og betyder for EGATEC, at vi kan levere et endnu bredere produktprogram.

”Vi ser med tilgangen af cobots fra Kassow, at vi hos EGATEC kan tilføre en endnu mere komplet platform til vores i forvejen brede produktprogram indenfor End-of-line løsninger og pakkemaskiner, samt intern transport og håndtering. Løsninger der leveres med fuld sikkerhedspakke inkluderet.”

Udtaler René Kemp Møller, CEO i EGATEC A/S

Strong - Fast - Simple

Kassow´s kollaborative robotter udmærker sig ved at være stærke, hurtige og samtidig en simpel løsning, som derfor hurtig og enkelt kan integreres i de fleste produktioner. Derfor er det også EGATEC’s ambition at disse robotter, ikke alene skal indgå i vores egne end-of-line løsninger, men i høj grad også af andre brancher, da robotterne med sine 7-akser har stor fleksibilitet og frihedsgrad, og derfor egner sig rigtig godt til bl.a. svejsning, maling, dispensering eller håndtering under trange fysiske forhold.

Robotterne der udvikles, bygges og kvalitetstestes i Danmark, leveres med integreret styring og controllere, intuitiv programmeringsbrugerflade for enkel programmering, gør at slutbrugere selv kan lave simple programmer og ændringer.

Hos EGATEC i Odense vil der altid være demo robotter til rådighed, så man kan få testet og afprøvet forskellige applikationer og løsninger.

Stor erfaring med robotprojekter

Hos EGATEC har vi siden 2003 leveret mere end 400 industriløsninger, World-wide. Vi har gennem årene opnået stor erfaring med robotprojekter, både industri udgaver og kollaborative udgaver.

Vi har i robotterne fra Kassow fundet et fantastisk produkt, som i den grad lever op til EGATEC´s krav om et solidt, robust og gennemført design. Samtidig med en utrolig god software platform er inkluderet - både nem og intuitivt drag-and-drop udgave, der gør det muligt for slutbrugeren at udføre robotprogrammering og ændringer selv, men også med mulighed for styring via EGATEC´s egen styrings software.”

Udtaler René Kemp Møller, CEO EGATEC A/S

Hos Kassow Robots ser man også frem til et godt samarbejde med EGATEC. Dieter Pletscher, Global Sales Manager hos Kassow Robots udtaler således:

”Vi er stolte over at kunne præsentere EGATEC A/S som vores nye partner i Danmark, hjemmemarkedet for Kassow Robots. EGATEC A/S er kendt for sine intelligente automatiseringsløsninger til alle forskellige slags brancher.”

Alle produkter fra EGATEC er designet, konstrueret, samlet og testet i Danmark, og Kassow Robots 7-aksede coboter fra Kassow Robots i København vil blive en del af denne danske rejse, afslutter en glad og tilfreds René Kemp Møller, CEO i EGATEC A/S

Udover kollaborative robotter fra Kassow, tilbyder EGATEC industrirobotter og AGV´r fra italienske Comau (Fiat Chrysler). Robotdragter fra tyske RPS, der fås til alle robottyper og kan specialfremstilles. Robotdragterne fås også i EX-materiale og FDA-materiale, som er godkendt til fødevare applikationer.


Få mere ud af din robot med automatiske værkstøjsvekslere
Flytte, lime, samle, skrue. Robotter kan nu til dags udføre en lang række opgaver, som gør livet lettere for medarbejdere rundt om i landets produktionsvirksomheder.

I dag køber virksomhederne dog typisk robotter, som løser hver deres opgave. Med nye automatiske værktøjsvekslersystemer, som stille og roligt begynder at vinde frem, kan man i stedet købe én robot, som kan løse flere forskellige opgaver.

Gevinsterne tæller færre omstillinger, mindre investeringer, mere automatisering og øget produktivitet.

Sådan lyder det fra faglig leder Søren Peter Johansen fra Teknologisk Institut, som i Cobot Lab i Odense har bygget en testopstilling, der demonstrerer potentialet.

- Virksomheder vil typisk gerne benytte deres robotter til så meget som muligt - og her bliver automatisk værktøjsveksling interessant, siger han, mens robotten bag ham skiftevis suger, griber, fuger og skruer.

Robotten skal ikke stå stille i 22 timer

At der er potentiale i en multitaskende robot, har man også opdaget hos LINAK - den sønderjyske producent og globale markedsleder af elektrisk lineær aktuatorteknologi, som blandt andet bliver brugt i alt fra hospitalssenge, skriveborde og landbrugsmaskiner verden over.

Da den familieejede virksomhed fra Als for eksempel skulle automatisere samlingen af nogle kontrolbokse, begyndte de sammen med deres teknologileverandør at udvikle en løsning, som bedre udnyttede robottens kapacitet.

- Når det er lavvolumen-produkter, og vi kan producere dem på måske to timer, så står robotten jo stille i de resterende 22 timer. Derfor har vi prøvet at lave en robotløsning, hvor vi kunne skifte imellem alle lavvolumen-produkterne, siger Michael Jørgensen, der er produktionstekniker hos LINAK.

- Dét, at vi nu har en robot i den samme station, som kan producere flere forskellige produkter, gør selvfølgelig, at vi opnår nogle besparelser på selve setuppet, fordi vi kan genbruge en hel masse ting. Der skal ikke laves en ny celle, der skal ikke laves nye afskærmninger og der skal ikke købes en ny robot ind, tilføjer han.

Udvikl og afprøv koncepter sammen med Teknologisk Institut, inden I investerer i udstyr

Teknologisk Institut tilbyder sparring og hands-on erfaring med forskellige kollaborative robotteknologier gennem et pilotprojekt i vores Cobot Lab - inden man som virksomhed investerer for mange penge og for meget tid. 


BILA – Europapremiere – Danfoss har automatiseret montage med 3 toarmede cobots
Arbejdsmiljøet har fået et markant løft, samtidig med at de ansatte kan arbejde endnu mere effektivt. Det er gevinsterne i en ny robotcelle, som Danfoss på rekordtid har designet og installeret sammen med automationshuset BILA. Operatørerne samarbejder med tre såkaldte duAro-robotter fra Kawasaki. Danfoss Climate Solutions er først i Europa til at optimere montageopgaver med den nye fleksible robotteknologi.

Sundere jobs og mere effektiv montage af ventiler. Det er den forvandling, Michael Breumsø, Vice President, RAC Supply Chain hos Danfoss, kan glæde sig over at have skabt:

Vi er lykkedes med at eliminere nogle manuelle processer, hvor vi havde ensidige og belastende opgaver for medarbejdernes skuldre og arme. Det er vejen frem: Robotter skal være med til at sikre , at industrimedarbejdere får et sundere arbejdsmiljø - et miljø som vi kan arbejde i, til vi bliver 75 år.

Danfoss Climate Solutions producerer køle- og air-conditioning-komponenter. Indtil august 2020 foregik arbejdsopgaven med montage af ventiler helt manuelt og krævede syv operatører. De stod og trak skruemaskiner ned og op over skulderhøjde igen med meget korte intervaller. I dag udfører de ansatte kun de komplekse dele af processen, som kræver fingerspidsfornemmelse.

Nu klarer tre ansatte opgaven i tæt samarbejde med de tre duAro cobots, mens de øvrige fire ansatte er frigjort til andre opgaver på fabrikken. Dermed tjener automationsinvesteringen på denne arbejdsstation sig hjem på to år.

Medarbejderne har taget imod den nye robotcelle og fremhæver, at robotterne er støjfri og nemme at komme til at betjene. Tidligere har vi været vant til, at nyt maskineri gav brok og bøvl med børnesygdomme, men ikke med denne løsning. Det gjorde måske også en forskel, at vi fik leveret en duAro cobot tidligt i projektet, så vi alle kunne se den, inden vi fik den implementeret i anlægget. Jeg tror, det var med at afmystificere teknologien, konstaterer Michael Breumsø.

Danfoss anvender mange forskellige typer og fabrikater af robotter i sin produktion.

Løsningen med duAro-robotterne fra Kawasaki var specielt god for os, fordi de både er mindre pladskrævende end afskærmede robotløsninger og også hurtigere end andre cobots, fordi de har to arme. Cellen er meget overskuelig, fordi den ikke er kapslet ind med tag, plexiglas, elektroniske sikkerhedsnet eller lydisolering. Det giver et åbent og smidigt workflow og en god cyklustid, fortæller Michael Breumsø.

Sparede 3-6 måneder på fravalg af udbud

Danfoss valgte en banebrydende ny tilgang, da løsning og leverandør skulle vælges. Det bevirkede, at hele projektet kun varede syv-otte måneder fra idé til drift.

Normalt laver vi selv et stort teknisk forarbejde med 70-80 siders teknikskriv til leverandører med krav og detaljerede specifikationer af udstyr for så at køre et udbud. Men i dette tilfælde valgte vi at bede BILA om at udarbejde et forslag fra starten. Det handlede om at sikre, at vi fik den bedst mulige tekniske løsning og ikke bare den løsning, vi gerne ville have. At arbejde så tæt sammen med leverandøren fra starten fjernede faktisk tre-seks måneder af implementeringstiden, og vi sparede selv meget tid på møder og teknisk forarbejde, konstaterer Michael Breumsø, Vice President, RAC Supply Chain hos Danfoss.

Semiautomatiseret er vejen frem

Cellen med de tre cobots blev bestilt efter en grundig analyse, hvor BILA sammen med Danfoss screenede en hel fabrikken for automationspotentialer og kom op med 20 muligheder for procesoptimering. Danfoss valgte at realisere fire af disse, og duAro-løsningen til ventilmontage var iblandt. Løsningen bidrog sammen med andre tiltag til, at Danfoss Climate Solutions i 2020 præsterede en samlet produktivitetsforbedring på +10 procent.

Når mange af de lavthængende frugter er plukket i forhold til automatisering, så er næste step er cobots, samarbejdende robotter, hvor noget af opgaven kan automatiseres og andre dele af den bedst klares manuelt. Det er det, der kan forbedre industriens konkurrenceevnen på et globalt marked, pointerer Peter Suhr, Global Key Account Manager, BILA A/S,der har været med til at identificere automationspotentialerne hos Danfoss.

Danfoss har planer om at genbruge automationskonceptet og samarbejdsmodellen på andre fabrikker i Danfoss-koncernen.


ABB lancerer næste generations cobots for at muliggøre automatisering for nye segmenter og førstegangsbrugere
ABB styrker YuMi®portefølje af kollaborative robotter med GoFa cobot-familien™ og SWIFTI™
Otte ud af ti arbejdspladser siger, at de vil øge brugen af robotter i løbet af det næste årti; pandemien nævnes som en katalysator for fremskyndelse af investeringer i automatisering

ABB øger sin portefølje af kollaborative robotter (cobots) med de nye GoFa- og SWIFTI-cobot-familier, der har højere nyttelast og hastigheder , der supplerer YuMi® og Single Arm YuMi® i ABB's cobot-serie.
Disse stærkere, hurtigere og mere kraftfulde cobots vil fremskynde virksomhedens ekspansion inden for højvækstsegmenter, herunder elektronik, sundhedspleje, forbrugsvarer, logistik og fødevarer, som imødekommer den stigende efterspørgsel efter automatisering i mange brancher.

GoFa og SWIFTI er intuitivt designet, så kunderne ikke afhængige af deres egne programmeringsspecialister. Det vil gøre det lettere for brancher med et lavt automatiseringsniveau, da kunderne kan køre anvende robotterne inden for få minutter efter at være blevet installeret - de er klar til brug uden specialuddannelse.

"Vores nye cobot-portefølje er den bredeste på markedet og giver mulighed for at transformere arbejdspladser og hjælpe kunderne med at opnå nye niveauer af operationel ydeevne og vækst," siger Sami Atiya, Preseident ABB Robotics & Discrete Automation. "De er også nemmere at bruge og konfigurere hvilket bakkes op af vores globale netværk af online serviceeksperter for at sikre, at virksomheder i alle størrelser og nye segmenter- ikke kun i fremstillingsindustrien - kan drage fordel af robotter for førstegang."
ABB's udvidede cobot-portefølje er designet til at hjælpe nye og eksisterende robotbrugere med at fremskynde automatisering i fire vigtige megatrends: skræddersyede forbrugerprodukter, mangel på arbejdskraft, digitalisering og usikkerhed, der transformerer virksomheder og driver automatisering i nye brancher. Udvidelsen følger forretningsområdets fokus på højvækstsegmenter gennem porteføljeinnovation og ved at bidrage til rentabel vækst.

"Med lanceringen af vores nye kollaborative robotter GoFa og SWIFTI tager ABB nu det næste skridt som robotleverandør med en brancheførende cobot-portefølje. De nye cobots er meget velegnede til det svenske marked, ikke mindst til små og mellemstore virksomheder, da de er nemme at installere og bruge og optager lidt plads. Derudover reduceres omkostningerne, fordi der ikke er behov forbeskyttelseshegn. Det er alt sammen stærke incitamenter til at investere i automatisering", siger Dennis Helfridsson, administrerende direktør for ABB Sweden og leder af forretningsområdet Robotics & Discrete Automation i Sverige.

Automatisering driver fremtidens produktion
I en global undersøgelse af 1.650 store og små virksomheder i Europa, USA og Kina siger 84 procent af virksomhederne, at de vil øge brugen af robotter og automatisering i løbet af det næste årti, mens 85 procent siger, at pandemien er blevet en "game changer" for erhvervslivet, og de ser COVID-19 som en katalysator for øget investering i automatisering. Næsten halvdelen af virksomhederne (43 procent) sagde, at de tror, robotter vil hjælpe dem med at forbedre sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, 51 procent sagde robotter kan øge den sociale afstand, og over en tredjedel (36 procent) overvejer at bruge robot automatisering til at forbedre jobkvaliteten for medarbejderne. På kort sigt siger 78 procent af virksomhedslederne, at rekruttering og fastholdelse af personale i gentagne og ergonomisk udfordrende job er en udfordring.

"I den globale undersøgelse mener 48 procent af virksomhederne i Sverige, at robotisering og automatisering kan forbedre kvaliteten af arbejdet for medarbejderne. Tilsvarende siger 83 procent af de svenske virksomheder, at de sandsynligvis vil introducere eller øge brugen af robotter og automatisering i løbet af det næste årti. Det lover godt for svensk konkurrenceevne, og det vil vi hos ABB gerne bidrage til", tilføjer Dennis Helfridsson.

Cobots er designet til at kunne arbejde i nærheden af mennesker uden at skulle indføre fysiske sikkerhedsforanstaltninger såsombeskyttelseshegn og lignende, og de er meget nemme at bruge og installere. I 2019 blev over 22.000 nye kollaborative robotter implementeret globalt, en stigning på 19 procent sammenlignet med det foregående år2 . Efterspørgslen efter kollaborative robotter anslås at stige med en gennemsnitlig årlig vækstrate på 17 procent mellem 2020 og 20253, mens værdien af det globale cobot-salg forventes at stige fra anslået $ 0.7 milliarder i 2019 til omkring $ 1.4 milliarder fra 2025-4. Det globale marked for alle industrirobotter forventes at vokse fra omkring 45 milliarder dollars i 2020 til omkring 58 milliarder dollars fra 2023 (en gennemsnitlig årlig vækstrate på 9 procent)
.
GoFa og SWIFTI er designet til at hjælpe virksomheder med at automatisere processer, der understøtter medarbejdere med opgaver som materialehåndtering,maskinservice, komponentmontering og emballage i fremstillingsindustrien, medicinske laboratorier, logistikknudepunkter og lagre, værksteder og små produktionsfaciliteter.
"Med denne udvidelse gør vi cobots lettere at bruge og implementere med support i realtid for at fremskynde vedtagelsen blandt virksomheder, der ikke tidligere har overvejet at bruge robotter," sagde Atiya. "Vores erfaring er, at de virksomheder, der klarer sig bedst, er dem, der udnytter medarbejdernes færdigheder sammen med at udnytte potentialet med nye teknologier."
Brugere, der er vant til at arbejde på en tablet eller smartphone, kan nemt programmere og omprogrammere de nye cobots med ABB's hurtige konfigurationsværktøjer. Kunderne kan også drage fordel af ABB's globale ekspertise inden for industri og applikationer, der er udviklet, efter at virksomheden har installeret mere end 500.000 robotløsninger siden 1974, understøttet af ABB's netværk af over 1.000 globale partnere.
De nye GoFa- og SWIFTI-cobot-familier bygger viderepå succesen med ABB's YuMi-familie, som harhjulpet virksomheder med sikkert at automatisere nøgleopgaver, siden YuMi, verdens første virkelig kollaborative robot, blev lanceret i 2015. I dag arbejder ABB's YuMi-cobots sammen med mennesker på fabrikker, værksteder og laboratorier over hele verden og udfører opgaver som skrue og samling af elektronik og elektriske komponenter, fremstilling af ventiler og USB-stickssamt test af COVID-prøver i laboratorier.
Alle ABB's cobot-installationer inkluderer et startsæt med ABB Ability™ statslig overvågning og diagnostik samt ensupportlinje, der er gratis i de første seks måneder med adgang til ABB's tekniske ekspertassistance til at understøtte alle industrisegmenter.
Du kan finde flere oplysninger på abb.com hjemmeside
ABB's Industry Survey i januar 2020. 3Gem Global Market Research & Insights gennemførte for ABB en undersøgelse af 1.650 beslutningstagere i store og små virksomheder i USA, Kina, Storbritannien, Tyskland, Schweiz, Italien og Sverige inden for segmenter som teknologi, detailhandel, sundhedspleje, byggeri, fremstillingsvirksomhed, bilindustrien, fødevarer, fritid, forbrugsvarer og transport og logistik. Undersøgelsen blev gennemført fra 26. december 2020 til 19. januar 2021. 3Gem Research & Insights anvender standardpanelstyringssystemer i branchen og følger strenge kvalitetskontrolprocedurer, når de leverer forbruger- og B2B-paneler, hvor der er indhentet udtrykkeligt samtykke under registreringen
og overholder GDPR-reglerne.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er en førende global teknologivirksomhed, der driver omstillingen af samfundet og industrien for at opnå en mere produktiv og bæredygtig fremtid. Gennem banebrydende teknik, hvor software er forbundet til produkter inden for elektrificering, robotteknologi, automatisering og motion, skaber ABB løsninger, der driver teknologiens muligheder for nye højder. ABB's succes er baseret på en lang historie med teknisk lederskab, der strækker sig mere end 130 år tilbage og drives fremad af omkring 105.000 dygtige medarbejdere i mere end 100 lande.
ABB Robotics & Discrete Automation er en pioner inden for robotteknologi, maskinautomatisering og digitale tjenester og leverer innovative løsninger til en række industrier, fra bilindustrien til elektronik og logistik. Vi er en af verdens førende leverandører af robotteknologi og maskinautomatisering og har leveret mere end 500.000 robotløsninger. Vi hjælper kunder i alle størrelser med at øge produktiviteten, fleksibiliteten og enkelheden samt forbedre kvaliteten af slutprodukter. Vi støtter kundernes overgang
til den forbundne og kollaborative fremtidige fabrik. ABB Robotics & Discrete Automation har mere end 10.000 medarbejdere fordelt på over 100 lokationer i mere end 53 lande


BILA – Den danske industri optimerer især på disse 5 måder med cobots
Automationshuset BILA oplever under coronakrisen et ekstra boost i interessen for cobots. De fleksible robotter til få penge har for alvor vist deres berettigelse i fremstillingsindustrien, fordi de adresserer mange af industriens store udfordringer. De imødegår arbejdsulykker og nedslidning. De skaber en mere ensartet produktkvalitet. De løser mangel på arbejdskraft ved spidsbelastninger. De fjerner kedelig ventetid i produktionen. Og de øger fleksibiliteten, så producenter kan gribe ordrerne, når de er der, og være sikre på at kunne levere til tiden.

Corona har skabt mange udfordringer for industrien, men krisen har også accelereret interesse for automation. Automationshuset BILA konstaterer, at flere og flere cobot-nybegyndere overvinder automationsbarriererne; faktisk så mange, at efterspørgslen i fjerde kvartal af 2020 oversteg budgettet.

Her fortæller fem små såvel som store danske produktionsvirksomheder selv, hvad de har fået ud af at automatisere med cobots og hvordan de optimerer med dem:

Robotarm sparer ansatte for 150 timers ventetid på 4 måneder
InPrint A/S i Kolding er et mellemstort trykkeri med 15 ansatte, der som totalleverandør af tryksager løser en bred vifte af trykopgaver. Produktionen involverer ofte mange løft og megen ventetid, når maskinerne printer. Men en samarbejdende UR10-robotarm har skåret væsentligt ned på ventetiden i produktionen, forbedret arbejdsmiljøet og frigiver dagligt 1-2 timer, der kan bruges på mere komplekse opgaver på trykkeriet.

- I forbindelse med en større opgave for Joe & The Juice, som vi printer storformatsmotiver for, gik det op for mig, at her ville det give god mening med en samarbejdende robot. På en sådan opgave tager det fire minutter at printe hver plade. I de fire minutter stod vores printoperatør bare og ventede på, at maskinen siger ’bip’. Så tog han pladen ud og lagde en ny på. Og så ventede han igen. Nu kan den mand, der tidligere har stået ved maskinen, lave noget, der giver mening. Lige til at starte med var medarbejderne skeptiske og tænkte: "Hvad har han gang i med det projekt?" Men allerede efter den første uge kunne de se, at det her var virkelig godt. Og nu er de vilde med den, fortæller Søren H. Nielsen, Print Production Manager hos InPrint.

Hos InPrint har hjælp fra en cobot har betydet mindre ventetid i produktionen, forbedret arbejdsmiljø og frigivet kapacitet på hele 150 timer i løbet af fire måneder.

Udover over arbejdsmiljøgevinsterne øger det også trykkeriets konkurrenceevne. Den automatiserede produktion har både gjort det muligt at producere til mere konkurrencedygtige priser og resulteret i færre overarbejdstimer.

Cobots forhindrer arbejdsulykker og forebygger nedslidning hos Carlsberg
To robotarme fra Universal Robots hjælper bryggerne på Carlsbergs bryggeri i Fredericia med at løse de sidste manuelle arbejdsprocesser på den allerede højautomatiserede produktionslinje. Oprindeligt var den nye linje designet, så der stod en mand og tog emballagekartoner fra en palle og placerede dem i et magasin, og denne opgave tog 70-80 pct. af én medarbejders kapacitet ved linjen.

I dag er medarbejderens eneste opgave i forbindelse med emballagehåndteringen at køre en palle med papkasser hen til linjen. Herefter klarer robotterne resten.

- Investeringen i de to UR-robotter var ikke et spørgsmål om at øge produktionskapaciteten, men om at aflaste medarbejderne og forbedre deres arbejdsmiljø. Ambitionen om nul ulykker i et centralt element i Carlsbergs bæredygtighedsprogram, og her hjælper robotterne. Først og fremmest ved at automatisere en ensformig arbejdsopgave med en uhensigtsmæssig arbejdsstilling – men jobbet indebar også håndtering af en kniv og dermed en risiko for at skære sig, fortæller Senior Project Manager hos Carlsberg Fredericia, Thomas Kern Ruby.

Cobot giver tid til grundig kvalitetskontrol hos Betech

I Bramming lidt uden for Esbjerg ligger Betech, som fremstiller pakninger, tætninger og specialudviklede løsninger i formstøbt gummi og silikone til blandt andet fødevare-, olie/gas- og medicinalindustrien.

Betech producerer livsvigtige komponenter til livsreddende apparater. Derfor skal alle emner minutiøst kontrolleres af en operatør, og det er muligt, fordi cobotten håndterer gummibrikkerne. Med hjælp fra to UR5-robotarme producerer Betech blandt andet hvert år 100.000 gummimembraner til lungeapparater, der hjælper patienter med at trække vejret under operationer.

På grund af de materialer, der bearbejdes, og de færdige emners slutanvendelse kører de to kompressionsmaskiner ikke ubemandet i længere tid, men altid under overvågning af en operatør for at kontrolmåle og kvalitetssikre emnerne, grundet meget lave tolerancetærskler i forhold til geometri og mål.
- Vi kan ikke undvære en operatør ved de her maskiner, men vi kan nu betjene to maskiner med én operatør. Med robotten kan vi optimere output fra maskinerne, som med robotterne kan køre videre, når operatøren er til pause – og vi kan undgå, at operatøren skal bruge tid på at lægge gummi i maskinen og tage emner ud, fortæller fabrikschef Bjarne Godskesen.

Cobot leverer en ekstra mands arbejdskraft
I 2016 startede Jesper Larsen den sønderjyske virksomhed Vivo Production, der laver spåntagende bearbejdning og smedearbejde, blandt andet som underleverandør til vind- og offshore-industrien. Virksomheden fik hurtigt vind i sejlene.
– Da jeg startede, var det meningen, at det kun skulle være mig selv, og så skulle jeg passe to CNC-maskiner. Men så begyndte jeg at få flere og flere og større ordrer ind, og jeg kunne næsten ikke kan følge med, fortæller ejer og direktør i Vivo Production Jesper Larsen.

En cobot blev Vivo Productions første medarbejder, da den nystartede virksomhed fik så mange ordrer, at ejeren næsten ikke kunne følge med.

For at holde omkostningerne på et minimum ville Jesper Larsen helst undgå at skulle ansætte en ekstra medarbejder – i hvert fald til at starte med. Men forstærkning skulle der til, og investeringen skulle være så billig som muligt, for han skulle også have en ekstra maskine – så en UR10 blev den nystartede virksomheds første ”medarbejder”.
- Jeg legede lidt med tanken om at få en robot, der kunne stoppe emner i maskinen, i stedet for at ansætte en ekstra medarbejder. Jeg havde læst om UR-robotterne og tog kontakt til BILA – og løsningen blev, at jeg købte en billigere CNC-maskine og investerede i en UR10-robot, fortæller han.

I dag har Vivo Production fire ansatte, en væsentlig større maskinpark og en konstant ordretilgang, der gør, at virksomheden hver dag bliver en smule større.

Cobot gør svejsearbejdet mere effektivt hos MVI Maskinfabrik
I de tre år, MVI Maskinfabrik har haft en UR5-robotarm til at varetage svejseopgaver, har den både effektiviseret produktionen og øget omsætningen i den lille beslagfabrik i Videbæk.

”Den har helt klart øget vores produktionskapacitet og dermed også vores omsætning. Hvis ikke vi havde haft UR-robotten, ville jeg være nødt til at sige nej til ordrer, fortæller direktør og indehaver, Jens Christian Lægsgaard.

Ifølge Jens Christian Lægsgaard udfører robotarmen ikke alene svejsearbejdet hurtigt, men også med uhyre høj nøjagtighed. Og det er vigtigt, når man som MVI Maskinfabrik producerer serier af emner, som skal være helt ens.

Og så er der selvfølgelig også den økonomiske gevinst ved robot-assistancen. En hjælp, som har betydet, at den lille maskinfabrik i Vestjylland kunne tage flere og større ordrer ind uden at spekulere i ekstra mandskab.
- Den har lige lavet en serie på 100 stk., hvor der var 14 svejsninger pr. beslag. Det krævede cirka halvanden times programmering. Det tog robotten omkring 1,5 minut at svejse hvert emne, og med manuel efterbearbejdning og placering af nyt emne, har hver enhed taget i alt 2,5 minut at producere. Havde vi lavet svejsearbejdet manuelt, ville hvert beslag nok have taget 4 minutter, fortæller Jens Christian Lægsgaard.

Hos MVI Maskinfabrik frigiver cobotten mellem 30 og 50 % af arbejdstiden pr. emne i forhold til manuel svejsning.


Første GiboCobotFlex solgt og leveret på under tre måneder
I august introducerede Gibotech en GiboSmartSolution med en kollaborativ robot på en fleksibel og mobil vogn. Nu er den første solgt og nummer to på vej ud ad døren.

Det blev den lokale virksomhed Steeltec, der fik fingrene i den første GiboCobotFlex på markedet. Steeltec er en dansk metalbearbejdende virksomhed, der bl.a. tilbyder laserskæring af plader, afgratning, svejsning, klip og buk, drejning og mange andre processer til metalbearbejdning.

Og det er altså en af disse processer, virksomheden nu har valgt at automatisere med en fleksibel og kollaborativ løsning fra Gibotech. Løsningen er lavet med en OMRON TM 12 kollaborativ robot med integreret visionkamera og controller. Sammen med robotten skal en OnRobot VGC 10 griber håndtere emner, der skal bukkes i en kantpresse.

- Vi ser frem til at udvide vores muligheder med en robot til vores kantpresse Trumpf TruBend 7036, der vil gøre os endnu mere konkurrencedygtige i forhold til både pris og effektivitet. Vi har i tæt samarbejde med Gibotech fået konstrueret en løsning, der er specialiseret til vores specifikke kundebehov, siger Finn Stræde Christensen, direktør i Steeltec.

GiboCobotFlex er en del af Gibotechs nye koncept, GiboSmartSolutions, der er blevet udviklet under Coronakrisen. GiboSmartSolutions dækker primært industriløsninger og mange af dem er baseret på moduler, så man kan købe en enkelt robotcelle eller sætte flere moduler sammen til en samlet løsning, fx med eller uden mobil robot eller CNC maskine.

- Vi har i Covid-19 perioden arbejdet målrettet med at samle og kombinere firmaets erfaringer gennem en lang årrække.  Målet har været at gøre løsningerne synlige og nemme at overskue, men samtidig ikke forsimple dem, da der i nogle tilfælde er tale om ret komplekse teknologiske løsninger. Og så håber vi, at vi ved at samle løsningerne i et koncept, at det kan inspirere vores kunder til deres næste automationsløsning, siger Kenneth Pedersen, Project Sales Manager i Gibotech.

Den robot der nu flytter ind hos Steeltec er den første model af GiboCobotFlex. Den vil derfor også danne grundlaget for en videreudvikling af nye udgaver af GiboCobotFlex, der vil blive baseret på Steeltecs erfaringer.

- Vi glæder os rigtig meget til at installere robotten hos Steeltec. Vi har haft et godt samarbejde med virksomheden og er sikre på, at når de lærer GiboCobotFlex at kende, vil de opdage flere muligheder, hvor dens fleksibilitet kommer til sin ret og skaber endnu mere værdi for dem og deres kunder, lyder det fra Kenneth Pedersen.

Steeltec blev etableret i 1990, ligger i Odense og beskæftiger knap 15 medarbejdere. Virksomheden har brugt de sidste 30 år på at specialisere sig i at udvikle færdige anlæg til deres kunder primært indenfor levnedsmiddel- og vindmølleindustrien.


Hans Følsgaard tilbyder cobot demo hos dig eller os
Grib muligheden for selv at prøve den nye Cobot Assista

Oplev hvor utrolig intuitiv, nem og sikker den er at arbejde med

Slip for bøvlet med løse ledninger, besværlig safety og indviklet programmering. Med Melfa Assista får du en Cobot med den mest intuitive, simple og visuelle programmering og både integreret vision, safety og ledningsføring. Enhver i din organisation kan programmere den og så har den så mange smarte features.

Lyder det for lovende? Så kom og prøv den selv på en af vores demo-dage i Køge eller Ry – vi kommer også gerne forbi dit kontor med den til en demo for dig og dine kolleger.

Se video her

Kontakt Niels Henriksen for demo-dag eller demo-besøg


FANUC tager cobots til næste niveau
Endelig kommer FANUCs nye lette robot CRX til Europa. I en række applikationer leverer den enkel programmering uden at gå på kompromis med pålidelighed og sikkerhed.

I december förra året presenterades nya CRX10iA för allmänheten för första gången på mässan IREX i Tokyo. Sedan dess har intresset varit stort för nästa generation av FANUCs kollaborativa robotar. CRX-10iA är en lätt och smidig kollaborativ robot med en lyftkapacitet på tio kilo.

”CRX-10iA är revolutionerande inom branschen. Användarvänligheten gör att i princip vem som helst kan använda sig av den inom en mängd olika områden. Naturligtvis utan att ge avkall på säkerhet och driftssäkerhet. CRX-10iA slutar omedelbart att röra sig vid minsta kontakt med människor. Om den stöter i ett hårt föremål backar den automatiskt” säger FANUC Nordics VD Cerold Andersson. ”Operatörer kan även manuellt skjuta bort roboten. Dess smidiga och eleganta design skyddar mot klämskador, vilket gör CRX-10iA till den perfekta robotkollegan inom produktion.” CRX-10iA är certifierad enligt säkerhetsstandarden ISO 10218-1.

Hastighet beroende på användningsområde

För att öka robotens användningsområden kan den användas dels i samarbetsläge med en hastighet på maximalt 1000 millimeter per sekund, och dels i fristående läge med hastigheter upp till 2000 millimeter per sekund. Ett lägesbyte är användbart exempelvis nattetid eller under helger då roboten kan utföra uppgifter ensam utan mänskliga operatörer.

Användarvänligheten hos CRX-10iA märks redan vid installation då både roboten och styrenheten, som bara väger 40 respektive 20 kilo, kan enkelt flyttas till rätt plats för hand.

Den nya pekskärmen har ett tydligt utformat användargränssnitt med grafiska symboler, och enkel programmering med ”drag and drop”-funktion. Därför kan även nybörjare inom robotprogrammering enkelt skapa egna arbetsprogram för roboten. Med en knapptryckning kan operatören enkelt ändra gränssnittet till att visa en traditionell teach pendant, eller ansluta en iPendant till CRX-10iA. Självklart möjliggör iPendant och teach pendant även mer komplex programmering. För att lära roboten den önskade rörelsesekvensen, kan operatören även manuellt leda roboten till rätt rörelsepunkter.

Regelbundna mjukvaruuppdateringar

Användaren kan göra mjukvaruuppdateringar till CRX-10iA på egen hand och därmed öka robotens funktionalitet. För anpassning av gripare, sensorer eller kameror tillhandahåller FANUC utvecklingskit till mjukvaran som möjliggör snabb och enkel anslutning till tillbehör från tredje part.

Gällande pålitlighet så uppfyller CRX-10iA de högsta kvalitetsstandarderna exempelvis industristandarden IP67, vilket innebär att den kan lasta och lossa maskiner där det finns fukt. Inte heller slipdamm eller andra små partiklar utgör något problem för roboten. Både styrenheten och styrplattan är utformade för att uppfylla IP54 standard.”

Lång och underhållsfri användning

Särskilt imponerande med CRX-10iA är den långa livslängden. Roboten är konstruerad för att klara sig utan underhåll de första 8 åren under förutsättning att den används på ett korrekt sätt. För kunden innebär detta både låg total ägandekostnad (TCO) och minimalt med driftsstopp i produktionen.

Naturligtvis tillhandahåller FANUC samma omfattande kundsupport för CRX10iA som för resterande produktsortiment. "Lifetime maintenance" och "Service first" innebär att FANUC lagerför reservdelar och fortsätter tillhandahålla service för alla sina produkter så länge kunder fortsätter att använda dem. Detta gäller även avvecklade produkter.

Standard och lång räckvidd

CRX-10iA finns i två versioner: en standardmodell (räckvidd på 1249 millimeter) och en modell med längre arm (räckvidd på 1418 millimeter). Att automatisera uppgifter som palletering, skruvdragning, svetsning, plock av delar ur hyllor eller från transportband och packa dem i lådor, eller lastning av råvaror i en CNC-maskin och lossning av dem när de är färdiga är inga problem för nya CRX-10iA.

”Den feedback vi hitintills fått på CRX-10iA är mycket positiv. VI har bland annat hört at precisionen vid handguidning är något långt utöver det vanliga för den här typen av robotar,” avslutar Andersson. ”Vi är mycket stolta över vår nya kollega och ser fram emot att få visa upp den för allmänheten så snart som möjligt.”


Teknologisk Institut – Cobots kan skabe arbejdsglæde
Ny generation af robotter skaber medarbejdertilfredshed - men sikkerhed er en barriere for udbredelse.

Robotter har længe været kendt som et redskab for virksomheder til at øge produktiviteten og konkurrenceevnen, men en ny generation af robotter – de såkaldte cobots, som kan arbejde tæt sammen med mennesker – viser også at have positiv afsmitning på arbejdsglæden.

En ny undersøgelse foretaget af Teknologisk Institut i samarbejde med Industriens Fond, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet viser, at virksomheder, der har anskaffet sig en cobot oplever, at medarbejderne er blomstret op og blevet mere tilfredse. Derudover er det blevet lettere at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

- Der er også noget arbejdsglæde i det her. Nogle medarbejdere blomstrer op. Nogle har gået med noget potentiale i sig, som ikke har været udnyttet tidligere.

Sådan lyder det fra driftsmester Flemming Kristiansen fra Gartneriet Rosborg i Odense, efter en cobot blev en del af arbejdsfamilien.

- Ja, det er sjovt, at vi får lov til at eksperimentere og lege lidt med robotterne, fortæller Jakob Pedersen, der er teknisk medarbejder og en del af udviklingsafdelingen hos produktionsvirksomheden BM Silo fra Tvis ved Holstebro.

Han tilføjer, at virksomhedens investering i cobots i den grad er med til at give ham et sjovere og mere interessant arbejdsliv og dermed en investering i ham.

Sikkerhed som en barriere
Markedet for de kollaborative robotter - også kendt som cobots - forventes at stige voldsomt i de kommende år. Markedet for de samarbejdende robotter forventes globalt at runde 600.000 enheder årligt i 2027 - en forventet vækst på 5.700 procent ifølge ABI Research.

Men før man for alvor kan komme i gang med at udnytte en cobots fulde potentiale, er der ifølge undersøgelsen nogle mulige barrierer, som man skal være opmærksom på.

Det er blandt andet manglende viden om teknologien og forretningspotentialet, manglende økonomi og manglende kompetencer på området, der kan spænde ben for virksomhederne.

- Vi kan konstatere, at særligt de små og mellemstore virksomheder mangler viden om potentialet og de muligheder, der er forbundet med at sætte den her nye type robot i aktion, siger Kurt Nielsen, som er centerchef hos Teknologisk Institut.

Særligt for de virksomheder, der allerede har købt sig en eller flere cobots, kan også sikkerheden omkring disse robotter skabe udfordringer.

- Det er nok der, at vi har været mest udfordrede. Man skal jo lige være sikker på, at man har styr på lovgivningen og sikkerheden, inden man for alvor får det maksimale ud af en cobot, fortæller Jakob Pedersen, BM Silo og fortsætter:

- Ved vores første to cobots kom sikkerheden ind til sidst, fordi vi egentlig bare troede, at det bare var en del af robotten. Ved den tredje kom det meget tidligere ind i projektet, og det har gjort processen meget hurtigere.

Flere af virksomhederne i undersøgelsen har efterspurgt en standardisering af sikkerheden, når det kommer til de mulige forhindringer – altså en form for værktøjskasse inden for sikkerhed.

- Der er et kæmpe potentiale i robotteknologi, og vi ser i disse år flere og flere virksomheder, som tager den her nye generation af samarbejde robotter til sig. De har opdaget, at de kan forbedre arbejdslivet for deres medarbejdere og samtidig sikre deres internationale konkurrencekraft, fordi de simpelthen kan få lavet mere med samme antal medarbejdere, siger centerchef Kurt Nielsen fra Teknologisk Institut.

Udbyttet er synligt
Når sikkerheden er på plads, og virksomhederne for alvor kan begynde at udnytte cobottens fulde potentiale, er det ikke kun de allerede ansatte, der blomstrer op.

Flere af virksomhederne, der har deltaget i undersøgelsen, fortæller også, at cobotten er med til at tiltrække ny, kvalificeret arbejdskraft.

- Vi ser cobots som et middel til at udvikle og uddanne folk. Og som et middel til at tiltrække nye dygtige lærlinge, fortæller Daniel Primdahl, der er teknisk chef hos BM Silo.

- Robotterne er med til at give uddannelserne et ekstra lag. Når vi kan tilbyde lærlingene, at de kan prøve de her cobots, så sætter vi en ekstra dimension på deres ellers standarduddannelse.

HVAD ER EN COBOT?
En cobot er en såkaldt kollaborativ robot, som er i stand til at arbejde direkte sammen med mennesker i et delt arbejdsområde.

FAKTA OM UNDERSØGELSEN
Undersøgelsen er foretaget af Teknologisk Institut i samarbejde med Aarhus Universitet og Syddansk Universitet - og udført i regi af projektet Cobot Knowledge Lab, som er støttet af Industriens Fond.

Der er gennemført kvalitative, semistrukturerede interviews med 15 små og mellemstore virksomheder (SMV'er) spredt rundt omkring i Danmark.

 • 8 virksomheder har under 250 ansatte
 • 3 virksomheder har mellem 250-500 ansatte
 • 4 virksomheder har over 500 ansatte

Virksomhederne har forskellige erfaringsniveauer.

Cobot Knowledge Lab er et samarbejde mellem Teknologisk Institut, DIRA, Odense Robotics, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Fraunhofer IPA.


Hans Følsgaard – Ny Cobot uden mage
Det kan have kritisk indflydelse på sikkerheden i produktionsmiljøer at kende forskellene på kooperative og kollaborative robotter. Hans Følsgaard A/S-agenturet Mitsubishi beviser med deres serie af ”menneskevenlige” MELFA Assista-cobotter netop disse forskelle, hvor Mitsubishi peger på grundene til at vælge den ene funktion frem for den anden robot/cobot i produktionen

Inden for de stadigt mere populære og udbredte ”cobotter” optræder der en række misforståelser. Hvornår er en robot en forlængelse af automationsudstyret i et produktionsforløb, og hvornår bliver den til en ”cobot” i ordets egentlige betydning, hvor robotten bliver til den menneskelige medarbejders sikre og gode makker? Det er netop et spørgsmål om sikkerhed, der bør være den primære parameter, når industrirobotterne kommer ud af deres celler og bliver ”kollaborative” frem for ”kooperative”.

Ifølge Hans Følsgaard A/S-agenturet, Mitsubishis, dygtige ingeniører handler det om alle aspekter af sikkerhed og dermed også måden henholdsvis den kooperative og den kollaborative robot/cobot arbejder på. Hvor den traditionelle kooperative robot arbejder hurtigt og præcist men med en kraftig reduktion af hastighed og moment ved kontakt med mennesker, så er den kollaborative robot tænkt som et helt andet slags produkt. Den skal arbejde med en hastighed, der er tilpasset menneskelige kollegers tempo med sikkerheden i højsædet og mulighed for let flytning og placering i produktionsmiljøet. Den rigtige cobot skal kunne supportere de menneskelige operatører og hele tiden kunne fungere i samarbejde med mennesker.

Det er de tanker, der ligger til grund for udviklingen af Mitsubishi MELFA Assista, der – som navnet indikerer – er den ”bløde” assistent blandt robotter og specifikt tiltænkt samarbejde med menneskelige operatører og montører i industrimiljøet. Programmering, styring og konnektering er desuden gjort så let og intuitivt, at ændring af konfigurationen af Assista-cobotten kan udføres hurtigt og nemt.

Mitsubishi MELFA Assista opfylder de internationale standarder, ISO 10218-1 og ISO / TS 15066. Alle flader på cobotten er afrundede, så fingre og hænder ikke kan blive ”fanget” af cobottens bevægelser, og alle kabler er ført internt i robotarmen af samme grund. Den bløde overflade og den langsomme bevægelseshastighed er tilpasset den menneskelige arbejdsrytme, og eventuelle kollisioner vil opfattes som en menneskelig berøring.

Dertil kommer at Assista er en ”industriel kollaborativ” robot idet den enten kan arbejde som en kooperativ industrirobot med en hastighed på op 1 m/sek. eller fungere som en kollaborativ robot. Det giver en langsigtet mulighed og fleksibilitet men henblik på tilpasning til nye opgaver af både den ene og anden karakter.

Selv om de bløde og sikkerhedsmæssige værdier er i højsædet, så har det været en prioritet for Mitsubishi at bibeholde deres kendte høje kvalitet på industrirobotter, og derfor er den repetérbare præcision er alligevel så god som +/-0,03mm. Dette gør den særligt velegnet til højvolumen produktion hvor der stilles store krav til performance og oppetider.

Med en ISO-klasse 5 renrum og brugen af H1-fedt i alle lejer er Assista-cobotten yderst anvendelig i både Food og Pharma industrien.

Et grafisk mønster for bevægelser i et PC-miljø letter sammen med en ”teach-knap/-funktion” oplæring af cobotten til nye opgaver. RT Visual Box er et effektivt GUI-værktøj, der letter den overskuelige definition af de opgaver, Assista skal udføre. Et RGB LED-bånd rundt om armen fortæller operatøren om status på cobotten på en meget synlig måde. Tilslutning af gribere og kameraløsninger fra 3. part virksomheder som Schunk, Gimatic, Zimmer og Schmalz sker med enten M12-forbindelser eller nemme bajonetkoblinger. Det kræver hverken manualer eller tekniske forudsætninger at tilslutte nyt udstyr.

Mitsubishi MELFA Assista vejer kun 30kg, men løfter uden problemer en 5 g payload med en rækkevidde på 910mm og hele seks frihedsgrader. Som udgangspunkt er Assista IP54-kapslet og fungerer ved tilslutning til en CR800-D controller som kan kommunikere med resten af Mitsubishi´s industriprodukter. Dette åbner en helt ny dimension ind mod komplette systemløsninger med IOT, servo akser, frekvensomformere, IO, HMI mm. Og applikationerne? Ja, de er nærmest utallige – og i takt med, at der dukker stadigt flere miljøer op, hvor mennesker og cobots skal fungere sammen, bliver Mitsubishi MELFA Assista et stadigt mere oplagt valg. Ikke mindst på grund af sikkerheden og en drift, der er optimeret til mennesker snarere end samlebånd.

Se den demonstreret på Automatik messen i 8-10 september eller kontakt os for en demo.


Universal Robots lancerer nye applikationspakker
Universal Robots(UR) udvider nu sin UR+ platform med en række applikationspakker, såkaldte Application Kits, der samler enkeltstående komponenter i industrispecifikke pakker. De nye applikationspakker gør det endnu lettere at understøtte automatiseringen i mindre og mellemstore virksomheder såvel som de allerstørste.

20 gennemprøvede software- og hardwarepakker til de mest udbredte robotopgaver er nu tilgængelige på UR+ platformen – branchens mest omfattende økosystem af certificerede tilføjelsesprodukter. De nye UR+ pakker, de såkaldte Application Kits, er certificeret til problemfri integration med UR’s cobots. De kan blandt andet simplificere beslutningsgange, styrke operatørernes overblik og sikre en hurtigere implementering af nye opgaveflows. Pakkerne kan dermed være en hjælp til eksempelvis efterbehandling, inspektion, montage, maskinpasning, materialefjernelse, dosering og materialehåndtering.

- Som verdens førende virksomhed inden for kollaborative robotter er vi hos Universal Robots glade for at kunne udvide vores prisvindende UR+ økosystem til at omfatte certificerede cobot-applikationer, siger Jim Lawton, VP for Product and Applications Management hos Universal Robots, og fortsætter:

-Vi går ind i en ny tid, hvor kunderne ikke længere behøver specificere robotternes ekstraudstyr enkeltvist. I stedet får man nu adgang til samlede pakker med de komponenter, man kan have behov for i den daglige produktion. Det giver kunderne mulighed for hurtigere implementering og øget rentabilitet.

Opdeler UR+ i to nye kategorier
Det udvidede UR+ økosystem får nu to forskellige kategorier; Komponenter og Application Kits med applikationspakkerne, der samler komponenter og features. Pakkerne er udviklet af førende UR+ partnervirksomheder med indgående branchekendskab. Applikationerne er således målrettet specifikke anvendelsesområder, hvilket øger effektiviteten og reducerer implementeringstiden i forhold til en række af de mest almindelige opgaver.

Den nye Application Kit-kategori indeholder i alt 20 applikationspakker med mange flere på vej. Visse pakker er globalt tilgængelige, mens andre kun er tilgængelige i bestemte regioner eller lande. Alle pakker inkluderer URCap-software, som giver brugerne mulighed for at styre eksterne enheder direkte fra UR-cobottens egen programmeringsenhed via en 3D-brugergrænseflade.

Udviklet af førende virksomheder
Et eksempel på de nye applikations-pakker er Robotiqs Surface Finishing Kit, der er kompatibelt med over 20 pneumatiske og elektriske skiveværktøjer fra førende, verdensomspændende mærker. Kittet gør det nemt for virksomheder med polerings- eller slibeopgaver at drage nytte af en indbygget proces-generator, der reducerer programmeringstiden fra timer til minutter.

Mange af de nye pakker, såsom SPATZ-STÖGER Pick & Place Screwdriving Kit, består af flere forskellige UR+ certificerede komponenter, der styres via en enkelt URCap. SPATZ-STÖGER-applikationen integrerer således syv UR+ komponenter og tilbyder automatisk værktøjsskift samt montering gennem et pick & place-system.

ROBiPAK-svejseapplikationen, der lanceres i Europa, integrerer ABICOR BINZEL’s svejseudstyr og UR’s cobot-teknologi til MIG-/MAG-svejsning. URCap’en “Ready-To-Weld” styrer al hardware, herunder luft- eller vandkølede svejsesystemer, og er designet til hurtig installation på UR’s cobots.

- I takt med at UR+ økosystemet har udviklet sig, har vi lyttet til kundernes tilbagemeldinger om, hvad der ville gøre anvendelsen af cobots endnu lettere, siger Jim Lawton, og fortsætter:

- Med mere end 200 certificerede produkter og over 400 udviklere er UR+ platformen blevet udvidet i et hastigt tempo, og den er samlet set den mest omfattende komponentplatform til cobots i branchen. Tilføjelsen af applikations-pakkerne vil styrke vores position.

Alle tilgængelige applikationer findes nu på det nye, udvidede UR+ site, der lanceres i dag:
urrobots.com/applications


OEM Automatic Klitsø – Det perfekte match til CoBots
Med Covals Vacuum Gripper Serie CVGC reducerer du vægtbelastningen og øger cyklushastigheden på din CoBot (Kollaborative robot). En kompakt Vacuum Gripper i kulfiber, som er bygget til tre standarddimensioner og kan tilsluttes direkte til din Cobots ISO-forbindelse.

Med en kompakt konstruktionsdimension, kulstoffiberbygningsmateriale og plastiske ejektorblokke holdes vægten lav, hvilket reducerer belastningen på robotarmen, når du løfter en genstand.

CVGC-griberen er udstyret med en 3D-printet ejektorblok, der er direkte monteret på griberen og indeholder Covals in-line ejektorserie CVPC, som tillader et direkte svar i applikationen.

Vacuum Gripper Serie CVGC fås i tre standardmål:

 • 150x150 mm,
 • 240x120 mm
 • 320x160 mm

Vakuum gripper Serie CVGC leveres desuden med en skumgummiplade til håndtering af karton, plast, metalplade og træ. Adapterpladen til robotforbindelsen er bygget i overensstemmelse med ISO 9409-1 og er udviklet i tre varianter, der kan tilsluttes nedenstående liste med producenter af industrielle robotter.

3 Varianter:

 • A31 - ISO 9409-1-31.5-4-M5
 • A50 - ISO 9409-1-50-4-M6
 • A63 - ISO 9409-1-63-4-M6

Passer til følgende typer af CoBots (Kollaborative robotter):

 • Fanuc CR-4, CR-7, CR-7 A / L, CR-14 A / L
 • Universal Robots UR3, UR5, UR10 e-Series
 • Omron / Techman TM5, TM12, TM14
 • Doosan Robotics M0609, M1509, M1013, M0617
 • Yaskawa HC10

Danmark får verdens største hub for cobots
Danske robotvirksomheder investerer en kvart milliard kroner i vækst i Odense

I dag løftede erhvervsminister Simon Kollerup sløret for, hvad der skal være hjemsted for de to flagskibe i den blomstrende danske robotindustri. De to virksomheder Universal Robots (UR) og Mobile Industrial Robots (MiR) bliver nemlig samboer på 32.000 kvadratmeter dedikeret til robot-udvikling og -produktion.

Mobile Industrial Robots og Universal Robots har sammen købt en 50.000 m2 byggegrund på Energivej i Odense. Her vil de med finansiel opbakning fra deres amerikanske ejer, teknologikoncernen Teradyne investere en kvart milliard kroner i byggeriet af en cobot-hub i verdens ”cobot-hovedstad”, Odense. Cobots er den slags robotter, der kan arbejde tæt sammen med mennesker og styrke både arbejdsmiljø og produktivitet.

”Danmark har et stærkt forspring på det globale marked for cobots. Derfor giver det rigtig god mening, at vi investerer ambitiøst i at bygge verdens største hub for cobots netop her i Odense. Jo stærkere et fagligt miljø og jo bedre faciliteter vi kan tilbyde, jo mere attraktivt er det for talenter fra hele verden at tage til Danmark for at arbejde med cobots,” siger Thomas Visti, CEO i Mobile Industrial Robots.

Generelt blomstrer hele den danske robotindustri i disse år. Opgørelser fra Robotics Alliance og Odense Robotics, viser at mere end 8.500 mennesker i Danmark nu arbejder for de 300 danske robotvirksomheder, heraf 3.900 alene på Fyn. Og det er ikke bare antallet af medarbejdere, der er i vækst. Danske robotvirksomheders samlede omsætning steg i 2018 til 18 mia. kr., og eksporten steg med til godt 10 mia. kroner. Disse tal skal ses i lyset af, at Danmark for blot 15 år siden reelt ikke havde nogen robotindustri.

Forventer stor jobvækst

Det er ikke første gang, MiR’s og UR’s ejer giver kontant opbakning til dansk robotudvikling. I forvejen har Teradyne samlet set investeret mere end fire milliarder kroner i de to unge danske robotvirksomheder, der vokser med stor hast.

Byggegrunden er beliggende på Energivej i Odenses industrikvarter tæt på UR’s nuværende hovedkontor, som også bliver en del af den nye cobot hub. Når det nye byggeri er opført, samler UR og MiR alle deres aktiviteter på i alt 32.000 kvadrater cobot-hub på Energivej. Virksomhederne vil dog forsætte som separate selskaber, og målet er ikke at sammenlægge afdelinger. Formålet er at skabe et tiltrækkende miljø, som kan facilitere den fortsatte vækst, som forventes af de to virksomheder de kommende år. Der skal nemlig rekrutteres endnu flere for dygtige medarbejdere. MiR har ansat 100 nye medarbejdere det forløbne år, mens UR har ansat 280 de seneste to år. I dag har de to virksomheder henholdsvis 160 og 450 ansatte alene i Danmark, og i de kommende år forventer de begge fortsat at vokse. Tilsammen bliver de to robotproducenter således en af de absolut største industrivirksomheder på Fyn. På verdensplan beskæftiger UR knap 700 medarbejdere og MiR’s stab tæller globalt i alt 220.

Unik talentmasse i Danmark

”Markedet for cobots, hvor vi er markedsledende, har enormt potentiale og ventes at vokse til en samlet værdi på 80 milliarder kroner i 2030 ifølge analysehuset ABI Research. Efterspørgslen på danske cobots betyder allerede, at vi er ved at vokse ud af rammerne i vores nuværende domiciler i Odense både hos UR og MiR. Odense har en stærk talentmasse, og vi er derfor glade for, at vi har mulighed for at investere langsigtet i det unikke robotmiljø, vi har været med til at opbygge gennem de sidste 10 år”, siger Jürgen von Hollen, President, Universal Robots.

Hos Teradyne er der ét klart fokus: Ingen skal kunne indhente det forspring, som cobot-frontløberne UR og MiR, har.

”UR og MiR går forrest i den globale cobot-revolution. De gør det muligt for virksomheder af alle størrelser at automatisere. Hos Teradyne fortsætter vi med at investere kraftigt i udvikling af nye produkter, løsninger og salgskanaler, og den nye cobot hub er en del af denne vækststrategi,” forklarer Mark Jagiela, CEO i Teradyne og fortsætter:

”Vi har fundet noget helt unikt i Danmark. Danskernes evne at udvikle innovativt industrielt design kombineret med deres stærke forretningssans er en perfekt kombination til at realisere potentialet på cobot-markedet. Danskernes sans for at udvikle brugervenlige robotter, der smidigt samarbejder med mennesker, har vi ikke set tilsvarende andre steder i verden,” konstaterer Mark Jagiela, CEO i Teradyne.


BILA – 5 hovedpiner, som store og små danske produktionsvirksomheder nu kurerer med cobots:
Ønskescenariet i enhver produktionsvirksomhed er at kunne levere produkter i bedste kvalitet - sikkert, hurtigt og effektivt - også ved spidsbelastninger.

 • Hvordan fjerner vi kedelig ventetid i produktionen? InPrint
 • Hvordan undgår vi arbejdsulykker og nedslidning? Carlsberg
 • Hvordan opnår vi en mere ensartet produktkvalitet? Betech
 • Hvordan skaffer vi ekstra arbejdskraft ved spidsbelastninger? Vivo
 • Hvordan kan vi sige ja til flere svejse-ordrer? MVI

I realiteten byder hverdagen ofte på forhindringer; men med cobots som hjælpere løser industrien nu nogle af de udfordringer, der giver hovedbrud ude på fabriksgulvene. Det sker med råd og assistance fra automationshuset BILA, der nedbryder automationsbarrierer for robot- og cobot-nybegyndere

Robotarm sparer ansatte for 150 timers ventetid på 4 måneder

InPrint A/S i Kolding er et mellemstort trykkeri med 15 ansatte, der som totalleverandør af tryksager løser en bred vifte af trykopgaver. Produktionen involverer ofte mange løft og megen ventetid, når maskinerne printer. Men en samarbejdende UR10-robotarm har skåret væsentligt ned på ventetiden i produktionen, forbedret arbejdsmiljøet og frigiver dagligt 1-2 timer, der kan bruges på mere komplekse opgave på trykkeriet.

- I forbindelse med en større opgave for Joe & The Juice, som vi printer storformatsmotiver for, gik det op for mig, at her ville det give god mening med en samarbejdende robot. På en sådan opgave tager det fire minutter at printe hver plade. I de fire minutter stod vores printoperatør bare og ventede på, at maskinen siger ’bip’. Så tog han pladen ud og lagde en ny på. Og så ventede han igen. Nu kan den mand, der tidligere har stået ved maskinen, lave noget, der giver mening. Lige til at starte med var medarbejderne skeptiske og tænkte: "Hvad har han gang i med det projekt?" Men allerede efter den første uge kunne de se, at det her var virkelig godt. Og nu er de vilde med den, fortæller Søren H. Nielsen, Print Production Manager hos InPrint.

Udover over arbejdsmiljøgevinsterne øger det også trykkeriets konkurrenceevne. Den automatiserede produktion har både gjort det muligt at producere til mere konkurrencedygtige priser og resulteret i færre overarbejdstimer.

Cobots forhindrer arbejdsulykker og forebygger nedslidning hos Carlsberg

To robotarme fra Universal Robots hjælper bryggerne på Carlsbergs bryggeri i Fredericia med at løse de sidste manuelle arbejdsprocesser på den allerede højautomatiserede produktionslinje. Oprindeligt var den nye linje designet, så der stod en mand og tog emballagekartoner fra en palle og placerede dem i et magasin, og denne opgave tog 70-80 pct. af én medarbejders kapacitet ved linjen.

I dag er medarbejderens eneste opgave i forbindelse med emballagehåndteringen at køre en palle med papkasser hen til linjen. Herefter klarer robotterne resten.

- Investeringen i de to UR-robotter var ikke et spørgsmål om at øge produktionskapaciteten, men om at aflaste medarbejderne og forbedre deres arbejdsmiljø. Ambitionen om nul ulykker i et centralt element i Carlsbergs bæredygtighedsprogram, og her hjælper robotterne. Først og fremmest ved at automatisere en ensformig arbejdsopgave med en uhensigtsmæssig arbejdsstilling – men jobbet indebar også håndtering af en kniv og dermed en risiko for at skære sig. Vi vil gerne passe på medarbejderne, og de nye UR-robotter fjerner også de gentagne, hårde og ensidige løfteopgaver, fortæller Senior Project Manager hos Carlsberg Fredericia, Thomas Kern Ruby.

Cobot giver tid til grundig kvalitetskontrol hos Betech

I Bramming lidt uden for Esbjerg ligger Betech, som fremstiller pakninger, tætninger og specialudviklede løsninger i formstøbt gummi og silikone til blandt andet fødevare-, olie/gas- og medicinalindustrien. Med hjælp fra to UR5-robotarme producerer Betech blandt andet hvert år 100.000 gummimembraner til lungeapparater, der hjælper patienter med at trække vejret under operationer.

På grund af de materialer, der bearbejdes, og de færdige emners slutanvendelse kører de to kompressionsmaskiner ikke ubemandet i længere tid, men altid under overvågning af en operatør for at kontrolmåle og kvalitetssikre emnerne, grundet meget lave tolerancetærskler i forhold til geometri og mål.

- Vi kan ikke undvære en operatør ved de her maskiner, men vi kan nu betjene to maskiner med én operatør. Med robotten kan vi optimere output fra maskinerne, som med robotterne kan køre videre, når operatøren er til pause – og vi kan undgå, at operatøren skal bruge tid på at lægge gummi i maskinen og tage emner ud, fortæller fabrikschef Bjarne Godskesen.

Cobot leverer en ekstra mands arbejdskraft

I 2016 startede Jesper Larsen den sønderjyske virksomhed Vivo Production, der laver spåntagende bearbejdning og smedearbejde, blandt andet som underleverandør til vind- og offshore-industrien. Virksomheden fik hurtigt vind i sejlene.

– Da jeg startede, var det meningen, at det kun skulle være mig selv, og så skulle jeg passe to CNC-maskiner. Men så begyndte jeg at få flere og flere og større ordrer ind, og jeg kunne næsten ikke kan følge med, fortæller ejer og direktør i Vivo Production Jesper Larsen.

For at holde omkostningerne på et minimum ville Jesper Larsen helst undgå at skulle ansætte en ekstra medarbejder – i hvert fald til at starte med. Men forstærkning skulle der til, og investeringen skulle være så billig som muligt, for han skulle også have en ekstra maskine – så en UR10 blev den nystartede virksomheds første ”medarbejder”.

- Jeg legede lidt med tanken om at få en robot, der kunne stoppe emner i maskinen, i stedet for at ansætte en ekstra medarbejder. Jeg havde læst om UR-robotterne og tog kontakt til BILA – og løsningen blev, at jeg købte en billigere CNC-maskine og investerede i en UR10-robot, fortæller han.

I dag har Vivo Production fire ansatte, en væsentlig større maskinpark og en konstant ordretilgang, der gør, at virksomheden hver dag bliver en smule større.

Cobot gør svejsearbejdet mere effektivt hos MVI Maskinfabrik

I de tre år, MVI Maskinfabrik har haft en UR5-robotarm til at varetage svejseopgaver, har den både effektiviseret produktionen og øget omsætningen i den lille beslagfabrik i Videbæk. 

”Den har helt klart øget vores produktionskapacitet og dermed også vores omsætning. Hvis ikke vi havde haft UR-robotten, ville jeg være nødt til at sige nej til ordrer, fortæller direktør og indehaver, Jens Christian Lægsgaard.

Ifølge Jens Christian Lægsgaard udfører robotarmen ikke alene svejsearbejdet hurtigt, men også med uhyre høj nøjagtighed. Og det er vigtigt, når man som MVI Maskinfabrik producerer serier af emner, som skal være helt ens.

Og så er der selvfølgelig også den økonomiske gevinst ved robot-assistancen. En hjælp, som har betydet, at den lille maskinfabrik i Vestjylland kunne tage flere og større ordrer ind uden at spekulere i ekstra mandskab.

- Den har lige lavet en serie på 100 stk., hvor der var 14 svejsninger pr. beslag. Det krævede cirka halvanden times programmering. Det tog robotten omkring 1,5 minut at svejse hvert emne, og med manuel efterbearbejdning og placering af nyt emne, har hver enhed taget i alt 2,5 minut at producere. Havde vi lavet svejsearbejdet manuelt, ville hvert beslag nok have taget 4 minutter, fortæller Jens Christian Lægsgaard.

BILA har leveret cobots til den danske industri siden 2016

BILA A/S er et dansk professionelt automationshus grundlagt i 1988, som hjælper kunder med produktionsoptimering gennem automatiseringsløsninger, typisk ved hjælp af industrirobotter og cobots. Løsningerne dækker over alt fra simpel automatisering til optimering af hele produktionslinjer. Siden 2016 har BILA Robotics været dansk forhandler af verdens første cobot, produceret af danske Universal Robots i Odense.

Alle kompetencer er samlet hos BILA A/S og omfatter rådgivning, konstruktion, udvikling, implementering og efterfølgende servicering af robotanlæg. Virksomheden har eget værksted, hvor de udvikler og konstruerer specialværktøj til robotanlæggene. BILA er en højteknologisk virksomhed, der beskæftiger mere end 366 engagerede medarbejdere fordelt på flere forskellige adresser i Danmark samt adresser i Norge og Sverige. BILA har gennem årene leveret mere end 2000 automationsløsninger til industrien i Europa og USA.


Ballonproducent 60-dobler produktionen med hjælp fra 6 danske cobots
B-Loony Ltd er en specialiseret britisk nicheproducent af kundetilpassede reklameprodukter som for eksempel burgerflag, flagdekorationer og balloner, primært til strøgbutikker

Ved at anvende fem UR3-cobots har virksomheden kunnet fastholde sin produktion i Storbritannien. De fleksible cobots har samtidig gjort det muligt at være så fleksibel i forhold til kundernes krav, at det øgede B-Loonys markedsandele. Ved at investere i automatisering producerer virksomheden nu tæt ved 2 millioner meter flagdekorationer om året, og den har øget sin produktion af burgerflag fra 250.000 til 15 millioner om året.

Udviklingen i markedets krav og stigende lønomkostninger betød, at B-Loony var nødt til at øge produktiviteten og effektiviteten betydeligt for at forblive konkurrencedygtige både på det britiske marked og i udlandet. Høj efterspørgsel og krav om kort leveringstid for specifikke produktlinjer satte også B-Loony under pres for at finde en løsning, der ville give medarbejderne mulighed for mere effektivt og samtidig reagere hurtigere på kundernes behov.

Da hver opgave er meget individuelt tilpasset, med mængder, der svinger mellem så lidt som 250 og op til 2 millioner produkter pr. ordre, var fleksibilitet og skalerbarhed meget vigtigt.

Cobotten var svaret på udfordringerne

For at få inspiration besøgte B-Loonys driftschef James Clephan en produktionsmesse, hvor han så cobots for første gang:

"Så snart jeg så den kollaborative UR3-robot i aktion, vidste jeg, at jeg havde fundet svaret," forklarer Clephan. "Alle vores produkter er kundetilpassede, og vi har ikke ubegrænset plads i vores produktionsfacilitet, så det er vanskeligt at integrere industrirobotter, indhegning eller sikkerhedsafskærmning. Jeg kunne imidlertid med det samme se, hvordan cobotterne kunne passe problemfrit ind i vores drift," siger James Cleplan.

B-Loony startede med én UR3-cobot og købte hurtigt fem mere, og virksomheden bruger cobotterne til en række opgaver, som operatørerne tidligere udførte med håndkraft. Disse medarbejdere arbejder nu side om side med og fører tilsyn med op til fire cobots, der udfører opgaver såsom at blæse balloner op, sy flagdekorationer sammen og samle kageflag. Cobotterne kan klare de mest rutineprægede og gentagelsesprægede dele af disse opgaver, så medarbejderne kan fokusere på mere værdiskabende aktiviteter, såsom kvalitetskontrol.

Medarbejdernes accept var meget vigtig for B-Loony, og den var afgørende for valget af UR3-cobots frem for andre alternative teknologier. Universal Robots' sikkerhedsfunktioner betyder, at B-Loony-teamet er meget trygge ved at arbejde side om side med cobotterne, da selv det mindste stød mod robotten vil stoppe hele system øjeblikkeligt. Som teamleder Magda Okon så præcist udtrykker det: "Jeg elsker at arbejde med cobotterne, de er som en tredje hånd!"

Flytbarhed gør investeringen langtidsholdbar

Cobotternes brugervenlighed og fleksibilitet øgede synligt produktiviteten på fabrikken, så B-Loony kunne øge produktionen og reducere den gennemsnitlige pris for hver produceret vare:

"På trods af stigende inflation og lønomkostninger har vores investering i robotteknik og automatisering gjort os mere effektive og konkurrencedygtige," konstaterer B-Loonys driftschef James Clephan.

En anden uventet fordel ved cobotterne har været muligheden for at omstille dem med kort varsel, når omstændighederne ændrer sig.

"Faktisk blev den produktlinje, som cobotterne oprindelig blev anskaffet til, nedlagt. Men så kunne vi blot omprogrammere cobotterne og få dem op at køre et andet sted. Så investeringen er også fremtidssikret," forklarer James Clephan.

Ved hjælp af automatisering producerer B-Loony nu over 1930 kilometer flagdekorationer om året, hvilket svarer til afstanden fra London til Casablanca. Desuden har virksomheden øget sin produktion af flag til gourmet-mad med mere end 5000 %, fra 250.000 til 15 millioner om året, og har øget sin markedsandel betydeligt.

Denne øgede produktivitet har betydet, at B-Loony opnåede en tilbagebetalingsperiode på kun ni måneder for sine oprindelige cobot-investeringer. Virksomheden forventer, at tilbagebetalingsperioden for fremtidige projekter kan nedbringes yderligere til kun seks måneder via stordriftsfordele.

Oplagt til skræddersyet produktion

"Andre små og mellemstore virksomheder i Storbritannien, som overvejer at anvende automatisering, bør absolut kaste sig ud i det. Hvis det fungerer for en kundetilpasset og tempofyldt virksomhed som os, så er jeg sikker på, at omkostnings- og tidsbesparelserne vil være lige så betydelige for andre virksomheder," synes James Clephan, driftschef i B-Loony.


Cobots har bragt Danmark i global top seks
Danmark ligger nu nummer seks på listen over lande, som har automatiseret produktionen mest. Baggrunden skal blandt andet findes i vores skolesystem, siger robot-ekspert, der mener vi snart rykker frem i statistikken
Danmark har tre gange flere industrielle robotter end verdensgennemsnittet. Vi har 211 robotter pr. 10.000 arbejdere, hvor gennemsnittet internationalt ligger på 74. Det viser nye tal fra International Federation of Robotics. Ungarsk fødte Ákos Dömötör, CEO i OptoForce, som leverer sensorer til de såkaldte cobots, som er en vigtig del af baggrunden for Danmarks topplacering, mener, at robotter passer fint ind i den danske mentalitet, som han kender fra blandt andet fire år hos Lego Danmark. Han siger: ”Danskerne har taget godt imod robotter. I er generelt åbne overfor ny teknologi og fanger hurtigt, at robotter kan klare de kedelige opgaver, som I ikke selv gider. Det danske skolesystem hylder kreativt projektsamarbejde. I er ikke vant til at gentage de samme aktiviteter hele dagen. I vil mere end det og det tror jeg er en vigtigt grund til, at Danmark er så langt fremme indenfor automation. Mit gæt er, at Danmark fremover vil bevæge sig endnu højere op ad ranglisten for robotudbredelse.” ”Med de nye samarbejdende robotter, cobots, og deres applikationer kan den samme medarbejder frigøres til at løse flere opgaver på en gang. Cobots kan nemt indstilles til en lang række opgaver og kan udføre ti-tyve forskellige funktioner i en produktion,” forklarer Kenneth Bruun Henriksen, europæisk salgschef i On Robot, der producerer intelligente hænder til robotarme. Han fortsætter: ”Cobots er nemme at ændre, når serierne skal omstilles, så for eksempel folkene på natholdet selv kan gøre det. Vi har set en praktikant, som egentlig læste tysk, gøre det på under 20 minutter første gang, hun så cobotten.” Frank Damkjær, salgschef i Pehama Productions, der konstruerer avanceret produktionsudstyr og robotløsninger, er enig. Han siger: ”Den helt store årsag til, at et lille land som Danmark nu befinder sig i verdenseliten i robotudbredelse, er fremkomsten af cobots. Før cobots blev opfundet af Universal Robots, fandtes der reelt ikke robotter, der var brugervenlige eller billige nok til, at små og mellemstore virksomheder kan bruge dem. Danmarks industri er jo netop kendetegnet ved for 85 procents vedkommende at bestå netop af SMV'er. Nu kan de rykke med automatisering. Vi har kun set toppen af isbjerget. De store fremstillingsvirksomheder som Danfoss, Grundfoss og Linak gransker lige nu cobilts for at blive klar til at rulle teknologien ud i deres produktion.” Ligesom hos den store frontløber på området, Universal Robots, er væksten nærmest eksploderet hos cobot-virksomhederne OptoForce og On Robot. Begge firmaer har mere end doblet deres antal ansatte over 12 måneder. Sammen afholder de lige nu den globale Collaborative 2018 Automation Tour, der har inviteret forhandlere fra Sverige, Norge, Finland, England og Holland på cobottræning hos Universal Robots i Odense.