Testudstyr for industrien

Testudstyr for industrien - Leverandører af testudstyr for industrien finder du i listen på denne side. Leder du efter noget andet end testudstyr for industrien, så brug søgefeltet under denne boks.

Leverandører af og viden om testudstyr for industrien:


Bolls Aps

Ved Gadekæret 11F
3660 Stenløse
Tlf. +45 48 18 35 66
E-mail: info@bolls.dk

www.bolls.dk

Kompetencer: EMC, Elsikkerhed, Maskinsikkerhed, Miljø prøvninger, Internationale godkendelser, Kvalitetsstyring, Vibrationstest, Lasersikkerhed, Lysmålinger

Læs mere om Bolls Aps


EFB-Elektronik Nordic A/S

Naverland 22
2600 Glostrup
Tlf.: +4544662911
E-mail: info(at)efb-nordic.dk

www.efb-elektronik.de/da

Kompetencer: 19" kabinetter, Fiberoptik, Industriskabe, Kabinetter, Kobberkabler, Racks, Vægkabinetter, Server Rack, IP55 Rack, Vægrack, Dataudtag, Patchpaneler, Rj45 stik, Fiberbokse, Fiberkabler, Testinstrumenter, Adgangskontrol, USB kabler, HDMI kabler, Videokabler, DVI kabler, DisplayPort kabler, Media converter, Transciever, SFP moduler, Ledningskonfektionering

Læs mere om EFB-Elektronik Nordic A/S


Elma Instruments A/S

Ryttermarken 2
3520 Farum
Telf.: 70 22 10 00
E-mail: info@elma.dk

www.elma.dk

Kompetencer: Afstandsmålere & lasere, Blowerdoors, Datalogning, Drift & Service, El, Elektronik, Endoskoper, Forsyning og industri, Gods- & lagtykkelse, Kabelsøgere, Kalibratorer, Kemi, Køl, Lydmålere, Lysmålere, Lækagesporing, Prøveledninger, Røgprodukter, Småtestere, Softwareløsninger, Solcellemåling, Tele & data, Temperatur og fugt, Termografering, Tryk, TV, Sat og feltstyrke, Ventilation & Klima, VVS, X-tra tilbehør

Læs mere om Elma Instruments A/S


FORCE Technology

Park Allé 345
2605 Brøndby
Tlf: +45 43 25 14 00
Email: info@force.dk

Web

Om FORCE Technology

Vi omsætter højt specialiseret teknologisk viden til praktiske og værdiskabende løsninger for et bredt udsnit af brancher og industrier. Vi er en af de førende teknologiske rådgivnings- og servicevirksomheder på det internationale marked. Vi omsætter for 1,3 mia. DKK, heraf mere end halvdelen som eksport.

Læs mere om FORCE Technology


Fluke Danmark A/S
c/o Radiometer Medical ApS

Fluke

Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Danmark

www.fluke.dk

Kompetencer: Fluke 170 series digital multimeters, Fluke 80-series digital multimeters, TiS Thermal Imagers, Fluke 430 series Power Analyzers, Fluke 805 Vibration meter

Læs mere om Fluke Danmark A/S


Nohau Denmark

Hørkær 26, Plan 4
2730 Herlev
Tlf.: 44 52 16 50
E-mail: info@nohau.dk

www.nohau.dk

Kompetencer: Embedded software, IT-konsulentydelser, udviklingsværktøj til embeddede systemer, kravhåndtering, designværktøj, konfigurationshåndtering, kompilere, emulatorer, testværktøj, uddannelse

Læs mere om Nohau Denmark


Olet Industrigummi A/S

Vinkelvej 3
6600 Vejen
Tlf.: 75 36 16 60
E-mail: olet@olet.dk

www.olet.dk

Kompetencer: Gummi, gummiemner, metalemner, bælge, vibrationsdæmpere, håndtag til testudstyr, silikoneholder, sprøjtestøbning, kompressionsstøbning, elastomer, polyuretan,

Læs mere om Olet Industrigummi A/S


Scherers Elektro ApS

Valhøjs Alle 171
2610 Rødovre
Tlf.: 44 84 37 38
E-mail: steffen@scel.dk

www.scherers-elektro.dk

Kompetencer: Elværktøj, håndværktøj, Reparation af el-værktøj og el-hydraulisk, udlejning, diverse test, måling og afprøvning, kalibrering, salg af værktøj og pumper

Læs mere om Scherers Elektro ApS


Schneider Electric Danmark A/S


Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tlf.: 88 30 20 00

www.schneider-electric.dk

Kompetencer: Alarmanlæg, Antenneanlæg, Batterier, Belysning, El - og elforsynings produkter, El anlæg, El- og styretavler, El-installation, Elektriske isolationssystemer, Elektromotorer, Generatorer, Elektronikmontage, Elektronikudvikling, Elforsyningsprodukter, Energibesparelser, Energiprojekter, Energisektor - service og vedligehold, EX-udstyr, Flugtvejsarmaturer, Frekvensomformere, Installationsmateriel, Invertere, Ladere, Omformere, strømforsyninger, Kabel- og rørgennemføringer, Kabelrør, Kabelskabe, Kabinetter, Kabler, Koblingskabe, Luftledningsmateriel, Målere, måleinstrumenter, Montage, Muffer, Projektering af energianlæg, Relæer, Samtaleanlæg, Sikkerhedsbelysning, Sikringer, Styringer, Teknisk dokumentation, Tele og svagstrøm, Transformere, Transformerstationer

Læs mere om Schneider Electric Danmark A/S


Serman & Tipsmark – Ekspert i testsystemer


23.aug 2020


Vidste du at vi igennem årene har bygget op til flere systemer, der har til formål at teste og kvalitetsikrer produkter til off-shore industrien?

Find flere af vores mange testsystemer her


FORCE – Test på system- eller modulniveau?


26.jan 2020


Når produkter med elektronik i skal pålidelighedstestes, er skalérbarhed et godt redskab til at sikre den mest effektive test. Læs her hvordan du finder det pålidelighedsredskab, som sikrer dit produkts pålidelighed mest effektivt.

Den mest effektive test af pålidelighed i elektronikprodukter opnås ved at skalere testene, så niveauet er tilpasset målet.

Hvad kan påvirke en test? Kort og godt er det faktorer såsom budget, tidspres og tilgængelighed af testmuligheder. Der kan dog være regulativer og standarder, der dikterer svaret. Det kan desuden være en fordel at bygge ovenpå de påkrævede kvalifikationskrav for at opnå og dokumentere en forhøjet pålidelighed eller robusthed.

For produkter uden regulatoriske krav kan lav produktindtjening eller kort forventet levetid virke demotiverende for pålidelighedsfremmende tiltag og omvendt. Derfor er modenhed i forhold til pålidelighed blandt virksomheder også meget forskellig. Nogle virksomheder har en lang og integreret historie med pålidelighedstest og har høj pålidelighed for øje fra designfasen til færdig montage, mens andre virksomheder kun lige er begyndt at tænke sådanne tanker. Dog kan de fleste virksomheder - uanset modenhed - forbedre deres pålidelighedsstrategi. 

Fokus på den rigtige strategi

Med resultatkontrakten Proaktivt Paradigme for Elektroniske Produkters Pålidelighed (PPEPP) har FORCE Technology fokus på at udvikle et paradigme, der kan hjælpe danske virksomheder med at finde netop det pålidelighedsredskab, som sikrer deres produkters pålidelighed mest effektivt.

For der er mange muligheder for at teste og derved sikre et produkts pålidelighed, men med bundlinjen for øje er det vigtig at vælge netop det redskab eller den test, der pålidelighedsmæssigt giver størst udbytte. 

Desuden betyder konstante teknologiske fremskridt og satsninger, at nye testmetoder kommer til, bliver mere udbredte eller er tilgængelige i en helt anden størrelsesorden. Derfor har en del af dette PPEPP-paradigme fokus på at udvikle et værktøj til at anskueliggøre, på hvilket niveau man bør/kan teste et produkt. 

Motivationen for den enkelte virksomhed kan bestå i at spare tid ved at reducere antallet af pålidelighedstest ved at teste på et højere niveau og dermed samle flere elementer i en enkelt test eller ved at kunne afløse en kompliceret og dyr test på systemniveau med en simplere test af en central komponent på et lavere niveau. 

Skalérbarhed

Denne skalerbarhed af pålidelighed(-stest) er langt fra triviel, og der findes ingen sikker metode til at nedbryde en komplet systemtest til testkrav for delkomponenter af et stort system. Tilgangen til problemstillingen bygger på årtiers erfaring med pålidelighedstest indenfor klima, mekanik og elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

Nogen vil kalde det System Engineering, sund fornuft eller en del af intelligent test, men i sin helhed handler værktøjet om at illustrere fordele og ulemper ved at teste på et givent niveau, at identificere komponenter/moduler med høj risiko for at fejle og kortlægge faktorer såvel internt som eksternt for produktet. 

Et tænkt eksempel for dette værktøj kan være et køretøj - et komplekst system med høje krav til pålidelighed. Inddeles dette system i passende niveauer fra mindst til størst, kunne det være komponent-printkort-modul-delsystem-system. Jo længere ned i niveau vi bevæger os, jo flere elementer er der på hvert niveau. 

Hvis der udelukkende bliver testet på laveste niveau, bliver testomfanget uhensigtsmæssigt stort. Samtidig er der ingen garanti for, at køretøjet starter, når der trykkes på knappen. Hvis der derimod kun testes på højeste niveau, får man ingen information om fejlmarginen for den enkelte komponent eller modul.

Samtidig er risikoen ved kun at teste på højeste niveau stor, da det formentlig er sidst i et udviklingsforløb at sådan en test udføres, og findes en kritisk fejl først på det tidspunkt, kan det have katastrofale konsekvenser. Hvem vil prøvekøre en bil, hvor intet er blevet testet på forhånd? Der må være en gylden mellemvej.


Hans Følsgaard – Isolerende olietester


21.okt 2019


Ikke mindre end 1,3 milliarder liter råolie forbruges hvert år som isolerende olie i strømtransformatorer og andre enheder

BAUR er fuldt ud klar over betydningen af ​​dette tal og har derfor i årtier tilbudt holdbare og pålidelige isoleringsolietestere, der er designet til maksimal driftslevetid ved brug 24/7 hver dag ved de højeste kvalitetsstandarder.  

Med præcisionsteknologier, der sikrer grundlaget for bevidst og økonomisk drift af et konstant stigende antal transformere og strømtransformatorer.

BAUR revolutionerede markedet for isolerende olietestere i 1950'erne og er siden blevet det foretrukne firma til isolering af olietestning internationalt i mere end 60 år.  

Ekspertisen, der er indarbejdet i vores isolerende olietestere, har været af stor betydning for udviklingen af ​​mere end 20 standarder, som i dag definerer industristandarden.

Også i fremtiden vil vi være i stand til at garantere sådanne ensartede måleresultater, så vores kunder kan arbejde sikkert med et værdifuldt stof: elektricitet

Kontakt os for yderligere information om modeller og muligheder. Her et eksempel på en mobil enhed til brug i felten


Hans Følsgaard – NYT – Alt-i-en-netværkstester


21.okt 2019


HF kan med glæde løfte sløret for NetAllys netop lancerede og helt nye produkt – EtherScope nXG - Portable Network Expert

Dette håndholdte instrument er en meget stærk multi-teknologisk, alt-i-en-netværkstester, der gør det muligt for ingeniører og teknikere at få udført mere arbejde hurtigere, fra idriftsættelse til vedligeholdelse og dokumentation af deres WiFi- og Ethernet-adgangsnetværk.

Med sin enkle betjening, men alligevel dybdegående synlighed og muligheden for remote control af EtherScope nXG, kan IT-ingeniører nu fuldt ud aktivere og samarbejde med teknikerne i marken for at optimere tid og proces i forbindelse med problemløsning.

EtherScope nXG giver teknikere, der ikke har adgang til netværks-administrationssystemer eller andre værktøjer på ingeniørniveau, mulighed for at vurdere og dokumentere komplekse netværk med flere VLANs og WiFi SSID'er

 • 802.11a / b / g / n / ac (bølge 2) WiFi-netværksforbindelse
 • WiFi 6 netværks synlighed
 • Analyse af SSID'er, BSSID'er, kanaler, klientenheder og interferenskilder
 • Ethernet port: 10/100/1000 Mbps til 2,5 / 5 / 10G
 • Tester PoE op til 90W
 • Indbygget Bluetooth v5 / BLE og USB-interface til at finde og konfigurere enheder i nærheden
 • 10G Line Rate Performance Test
  • 4 streams af IP-baseret trafik
  • Load netværket med op til fuld 10G line-rate trafik
  • Test for pakketab, delay og jitter
  • Understøtter iPerf throughput test for WiFi- og kablede netværk
 • Out-of-the-box AutoTest-profiler til WiFi- og kablede netværk, der kan tilpasses til dit netværk
 • Udfør flere AutoTest-profiler, der optimerer testtiden for at verificere flere VLANs og Wi-Fi SSID'er
 • Definer og tildel grupper af mål til AutoTest-profiler for at verificere ydeevne vha. Ping, TCP Connect, Web eller FTP
 • Packet capture fra WiFi og Ethernet til PCAP-fil
 • Stærk filter- og sorteringsfunktion med automatisk problemopdagelse identificerer problemer som:
  • Duplikerede IP'er
  • Overbelastede switchporte
  • Over-abonnerede WiFi-kanaler / SSID'er
  • Sikkerhedsproblemer, såsom ukendte switches, åbne og ikke-krypterede AP'er
 • Sti-analyse viser switch / router-stien til enhver tilsluttet enhed
 • Automatiseret upload af testresultater og rapportering i Link-Live Cloud Service

For mere info kontakt enten Jacob Arent JAR@hf.net - 60121881

eller Jens Bundgaard JBU@hf.net - 22202618


Elma Instruments – NaviTek IE kobber og fiber fejlsøgningstester for industrielle Ethernet netværk


09.apr 2019


NaviTEK IE fra Elma Instruments er en tester til idriftsættelse, forebyggende vedligeholdelse og fejlfinding af industrielle PROFINET Ethernet netværk samt standard Ethernet IP-netværk

NaviTEK IE er designet til at forenkle processen, og identificere netværksknudepunkter og konfiguration uden at kræve en PC og specialsoftware. Et let forståeligt ”sundhedskontrol” system identificerer potentielle problemer, før de bliver netværksfejl. Find automatisk kabel, netværk eller enhedskonfiguration/-fejl ved et tryk på en knap.

For at bevise, at netværket er blevet indstillet korrekt, kan NaviTEK IE leverer professionelle PDF-rapporter, som kan deles med kolleger og kunder ved hjælp af den gratis IDEAL AnyWare ™ mobil app.

Med NaviTek IE kan man udpege kabelfejl på både kobber og fiberkabler. Der kan desuden nemt konfi-gureres knudepunkter for løse problemer med tilslutninger. Med ”sundheds” check kan man forhindre netværksfejl, og med hjælp fra event loggen på op til 48 timer kan finde fejlbehæftede enheder. Fejlkon-figurerede enheder findes nemt med NetMAP sammenligningsværktøjet.

Se mere på www.elma.dk eller ring på 70 22 10 00