Boligventilation

Boligventilation installeres enten centralt i boligen/bygningen eller de-centralt. Ved installation af boligventilation sikres et behageligt indeklima, som samtidig er med til at beskytte mod bl.a. fugtskader - Ventilationsanlæg – beregningsprogram - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om Boligventilation:


3D Ventilationsservice


K Bordings Vej 2
8723 Løsning
Tlf.: 23 64 40 62
Email: info@3d-vent.dk

www.3d-vent.dk

Kompetencer: Ventilationsservice, ventilationssystemer, fejlfinding, serviceaftale, renovering, Boligventilation, Komfortventilation

Læs mere om 3D Ventilationsservice


AiRFORCE

Jernbanegade 12
8881 Thorsø
Tlf.: +45 58 58 58 54
E-mail: info@airforce.dk

www.airforce.dk

Kompetencer: DBI-godkendt installatør for mekanisk brandventilation og overtryksventilation. Leverandør af komplette løsninger indenfor mekanisk brandventilation, overtryksventilation, parkeringsventilation, røgudluftning, brandsikring af ventilationsanlæg, boligventilation, komfortventilation og kølebafler

Læs mere om AiRFORCE


BG Termic Plus ApS

Østbirkvej 2
5240 Odense NØ
Tlf. +45 65 99 49 95
E-mail: info@termicplus.dk

www.termicplus.dk

Kompetencer: Totalløsninger indenfor Varme og Ventilation, Industrikedler, Biobrændselskedler, Fliskedler, Stokerfyr, Træpillefyr, Solvarmepaneler, Solvarmebeholdere, Solfangere, Akkumuleringstanke, BrændefyrJordvarmePillefyrSolvarmeVarmepumper, Jordvarmeanlæg, Luft til vand varmepumper, BoligventilationVentilationsanlægDecentral ventilationKomfortventilationVentilationskanaler, Centrale ventilationsanlæg, Ventilationsanlæg, Kanalsystemer, Lyddæmpere, Riste-ventilation, Rumventilation, Regulerende Spjæld, Udsugningskanaler, Udsugningssystemer, Ventilationsaggregater, Ventilationskanaler, Industriventilation, Luftfordelingsarmaturer, Brandspjæld, Villaventilation, Ventilationsslanger, Flexrør-ventilation

Læs mere om BG Termic Plus ApS


FilterNew ApS

Bækgårdsvej 72
4140 Borup
Tlf.: 42921058
E-mail: info@filternew.dk

www.filternew.dk

Kompetencer: Ventilationsfiltre til Genvex, Nilan Danfoss, Dantherm, Exhausto, Optivex, Vallox, Lindab, VUT, Aerosmart, filtermåtter, dantherm filter, Filter til dantherm, genvex filter, filtre til genvex, filter til genvex, filter til ventilationsanlæg, filter genvex, nilan filter, nilan filtre, filter til nilan, dantherm, ventilationsfiltre, dantherm filtration, ventilationsfilter, nilan comfort 300 filter, f7, danfoss ventilation, luftfilter, pollenfilter

Læs mere om FilterNew ApS


Greenklima Aps

Ølsemagle Kirkevej 64
4623 Lille Skensved
Telf.: 81 73 01 99
E-mail: jk@greenklima.dk

www.greenklima.dk

Kompetencer: ventilations entreprenør, Ventilations ingeniør, ventilation, ventilationsanlæg, varmegenvinding, boligventilation, villaventilation, decentral ventilation, naturlig ventilation, køleunits, ventilationsaggregater, ventilations service, filterskift, proces ventilation, punktsug, skoleventilation, CTS anlæg, Nilan, Genvex, kølegenvinding, balanceret ventilation, ventilationsmontage, indeklima, styring og regulering, komfortventilation og institutionsklima

Læs mere om Greenklima Aps


Lindab

Langkær 20
6100 Haderslev
Tlf: +45 73 23 23 23
Email: lindab@lindab.dk

www.lindab.dk

Kompetencer: Systemløsninger og produkter til forbedring af indeklima, Komfortventilation, Industriventilation, Boligventilation, Villaventilation, Ventilationskanaler og tilbehør, Ventilationsaggregater, Ventilatorer, Luftfordelingsarmaturer, Brandspjæld, Kølebafler, Automatik, Lufttæpper, Lyddæmpere, Lyddæmper beregninger, Indeklima, Indblæsning, Udsugning, Lindab Safe, Lindab Rekt, Lindab isol, Lindab Transfer, Lindab InDomo m.fl.

Læs mere om Lindab


Midt Ventilation ApS

Rømersvej 19B
7430 Ikast
Tlf.: 60 760 960
E-mail: post@midtvent.dk

web

Kompetencer: Boligventilation, indregulering, komfortventilation, skoleventilation, ventilationsservice, ventilationsfiltre

Læs mere om Midt Ventilation ApS


MovAir

Gammel Køgegaard 9
4600 Køge
Tlf.: 53 53 00 06
E-mail: movair@movair.dk

www.movair.dk

Kompetencer: Lufttæpper, Ventilatorer, Boligventilation, Industriaggregater, Industriventilatorer og Luftrensere

Læs mere om MovAir


NB VENTILATION A/S

nb-ventilation

Svanningevej 2
9220 Aalborg Ø
Telf.: 98 31 52 44
E-mail: nb@nb-ventilation.dk

www.nbventilation.dk

Kompetencer: Ventilationsaggregater, Komfortventilation, Industriventilation, Boligventilation

Læs mere om NB VENTILATION A/S


PascAIR Aps
Alt i ventilation
Jacob tlf.: 22 60 68 22
Rasmus tlf.: 22 60 68 23
E-mail: kontakt@pascair.dk

web

Kompetencer: Ventilationsanlæg, Ventilation, Ventilationsmontage, Ventilationsservice, Ventilation installation og vedligehold, Boligventilation, Komfortventilation, Indeklima

Læs mere om PascAIR ApS


ProVentilation A/S

H.J. Holst Vej 20-22
2610 Rødovre
Tlf.: 36 36 09 09
E-mail: info@proventilation.dk

www.proventilation.dk

Kompetencer: Komfortventilation, ventilation, ventilationsmontage, indregulering, service af ventilationsanlæg, ventilationsanlæg, indeklima, styring og regulering, køleanlæg, automatik, skoleklima, luftrenser, energioptimering

Læs mere om ProVentilation A/S


Rohr ApS

Jernet 27
6000 Kolding
Tlf.: 75 59 43 22 *Tryk 2*
E-mail: kontakt@rohr.dk

web

Kompetencer: Boligventilation, indeklima, ventilationsanlæg, rensning og indregulering, renovering, service, emhætter, boksventilatorer, genvindingsanlæg, komfortventilation, procesventilation

Læs mere om Rohr ApS


Service-Rens ApS​

Jylland: Nydamsvej 37, ​8362 Hørning
Sjælland: Føllets Kvarter 17, ​2750 Ballerup​
Tlf.: 26 27 47 46

​E-mail: mail@servicerens.dk

web

Kompetencer: Ventilationsrens, facaderens, graffitirens, industrirengøring, højderengøring

Læs mere om Service-Rens ApS​


Ventilationsvinduet

Horn Group ApS
Fuglehavevej 23
2750 Ballerup
Tlf.: 81 81 81 10
E-mail: info@ventilationsvinduet.dk

www.ventilationsvinduet.dk

Kompetencer: Vinduer, ventilationsvinduer, indeklima, luftudskiftning, naturlig og hybrid ventilation

Læs mere om Ventilationsvinduet


VENTI – SKEJBYEN – et nyt attraktivt boligområde
Entreprenørvirksomheden A. Enggaard står bag udviklingen af det nye boligområde SKEJBYEN i det nordlige Aarhus, som når det er færdigt, vil bestå af 900 lejelejeligheder i blokke op til seks etager, en daginstitution, en sportshal og et forsamlingshus, som indbyder til bevægelse, kultur og fællesskab.

Venti har i samarbejde med GK Danmark leveret den samlede bolig ventilations-løsning bestående af ventilationskanaler og decentrale ventilationsaggregater til en række 1-værelses ungdomsboliger. Der er installeret Vallox 90 KMV, som er et lydsvagt og vægmonteret lavenergi ventilationsaggregat med integreret emhættedrift. Vallox anlæggene er valgt, fordi de er særdeles konkurrencedygtige på parametrene: energiforbrug, pladsbesparelse, montering og daglig anvendelse.

Venti ønsker SKEJBYEN tillykke med boliger med et optimalt indeklima, som giver velvære og sundhed.

Vil du vide mere – så ring gerne til Kim Frydendahl Nørskov på 4178 7100


Danfoss – Nu kan boligejere igen få tilskud til etablering af ventilationsanlæg i hjemmet
I marts 2021 åbnes der igen for tilskud fra Bygningspuljen til en række energiforbedringer i helårsbeboelse. 

Et oplagt energiforbedringstiltag, der også giver mærkbar effekt på boligens indeklima, er etablering af et ventilationsanlæg med varmegenvinding.

Hvad gives tilskud til?

Der gives et fast beløb i tilskud afhængigt af størrelse og typen af energiforbedring. Tilskuddet dækker op til 30 % af boligejerens investering. Der beregnes faste tilskudssatser til de støtteberettigede tiltag på baggrund af estimerede markedspriser som løbende evalueres.
Alt efter størrelsen på boligen kan der opnås fra 13.000 til 21.000 kroner i tilskud til installation af boligventilationsanlæg med varmegenvinding.

Krav om energimærkning

For at søge tilskud skal bygningen være energimærket efter 1. oktober 2012. Der kan i nogle tilfælde også søges tilskud til energimærkningen af boligen. Energimærket er dokumentation for ”før” situationen. Derudover gælder følgende:

  • Projektet må ikke være startet, før der søges om tilskud. Dette gælder indkøb af materialer eller bindende aftale om udførelse. Dvs man må gerne indhente tilbud
  • Projektet skal udføres indenfor 2 år, fra der er givet tilsagn
  • Projektet må ikke få andre tilskud, herunder energispareordningen, håndværkerfradrag, tilskud fra landsbyggefonden mm.
  • Der gives kun tilskud på professionelt udført arbejde og fakturakrav herpå – Ikke gør det selv.

Sådan søges der

Du finder alle nødvendige oplysninger på Energistyrelsens hjemmeside sparenergi.dk. Bemærk, at der skal søges tilskud FØR håndværkerne går i gang med arbejdet.

Det er muligt søge som privatperson, andelsforening eller ejerforening i etageejendom.
Ansøgninger til Bygningspuljen behandles efter et først-til-mølle-princip, hvor de behandles i den rækkefølge, de modtages af Energistyrelsen. Når pengene fra puljen er brugt, må man vente til den 1. januar det efterfølgende år, hvor en ny pulje åbner. Puljen for 2021 udgør 675 millioner kroner, hvoraf 60% dog er øremærket varmepumper.


VENTI – 407 boliger har fået en massiv forbedring af indeklimaet
I 3 år er der arbejdet med en helhedsrenovering af Solbjerg Have, som er en bevaringsværdig og prisbelønnet bebyggelse fra 1970’erne beliggende på Frederiksberg. Bebyggelsen rummer 3 boligblokke med i alt 407 beboede lejemål, ældreboliger, beskyttede boliger og en daginstitution.

Formålet med renoveringen har været at forbedre et belastet indeklima og opgradere en nedslidt klimaskærm, samtidig med at det har været et fokuspunkt at fastholde den oprindelige arkitektur.

Udfordringer at forene et 50 år gammelt byggeri med nutidens krav

Det har givet mange udfordringer at forene et 50 år gammelt byggeri med nutidens krav til indeklima, energiforbrug og materialekvalitet.

Projektet har omfattet renovering af klimaskærm udvendigt, samt indvendig renovering af alle tekniske installationer, herunder etablering af nye komfort bolig-ventilationsanlæg.

Venti er valgt som leverandør af konkurrencedygtige boligventilationsløsninger

Venti har i samarbejde med Poul Sejr Nielsen A/S leveret den samlede bolig ventilations-løsning bestående af ventilationskanaler og decentrale ventilationsaggregater til 407 boliger.

Der er installeret Vallox 90 KMC-emhætte anlæg, Vallox 90 MC og Vallox PXTP 600 emhætter. Vallox anlæggene er valgt, fordi de er særdeles konkurrencedygtige på parametrene: lydsvaghed, integreret emhættedrift, energiforbrug, pladsbesparelse, montering og daglig anvendelse. Vil du vide mere – så ring gerne til Kim Frydendahl Nørskov på 4178 7100 eller klik her


Lindab – Dansk forsøg dokumenterer radonreducerende effekt med ventilation
Der har længe manglet dokumentation af, hvilken effekt mekanisk ventilation har på reduktion af radonniveauet i et almindeligt hjem. Derfor har Teknologisk Institut for Lindab gennemført en sådan undersøgelse, og resultatet viser en dokumenteret effekt på 48 procent i et konkret enfamiliehus. Hos Lindab mener man, at både branche og forbrugere kan få gavn af resultatet.

Selvom der er stigende krav om dokumentation af stort set alle dele af byggeprocessen er kravene til dokumentation af reduktion af radon ved installation af ventilationsanlæg foreløbig gået fri. Ifølge Lindab kan den manglende dokumentation medføre, at man overser en vigtig sideeffekt ved et ventilationsanlæg, når man ikke kan dokumentere, hvilken effekt en ventilationsløsning har i forhold til reduktion af radon. Derfor har Teknologisk Institut på foranledning af Lindab foretaget en uvildig undersøgelse af, hvilken effekt balanceret mekanisk ventilation har på reduktion af radonniveauet i et almindeligt, dansk hjem.

”Der findes mange antagelser i branchen om, hvilken effekt mekanisk ventilation kan have på reduktion af radon, men både branchen og danskerne har brug for dokumentation. Derfor bad vi Teknologisk Institut udføre dette forsøg, og nu har vi dokumentation for, at effekten af mekanisk ventilation til reduktion af radon i et almindeligt dansk hjem kan være op mod 48 procent,” fortæller Lars Rosenkilde fra Lindab.

Den rigtige løsning afhænger af bolig og behov

Forsøget er gennemført hos en børnefamilie i Greve, hvor Teknologisk Institut med seniorspecialist Britt Haker Høegh i spidsen har foretaget radonmålinger før og efter monteringen af en ventilationsløsning i huset. For at tage højde for årstidernes udsving er målingerne foretaget gennem et helt år.

Ved at sammenligne de to målinger, synliggøres effekten af ventilationen på radonniveauet. 

”48 procent er et fint resultat. Der findes andre løsninger, som kan reducere radonniveauet yderligere, men ventilationsløsningen udmærker sig ved både at reducere radonniveauet og forbedre husets indeklima. Valget af den bedste løsning afhænger af både radonniveau, husets konstruktion, ventilation og beboernes vaner,” siger Britt Haker Høegh.

Den konkrete bygning er et typisk 1½-plans murstenshus fra 1930’erne med nyere vinduer og uden særlige ventiler.

En bekymring mindre

For familien fra Greve, der lagde hus til forsøget, er der ingen tvivl om glæden ved resultatet og at have valgt en ventilationsløsning.

”Som småbørnsfamilie har vi rigeligt med bekymringer. Med dokumentation for, at ventilationsløsningen har bragt radonniveauet under grænseværdien, er vi fri for at bekymre os om radon. Samtidig kan vi mærke de positive effekter ventilationsløsningen har på vores indeklima i det daglige i forhold til fugt i badeværelset, os fra madlavningen i køkkenet og luften generelt,” fortæller Christian Andersen. 

Et vigtigt skridt på vejen

Hos Lindab har man en forhåbning om, at andre leverandører vil følge trop og iværksætte lignende forsøg, der kan dokumentere effekten af deres løsninger.

”Som med alle andre undersøgelser, er der naturligvis en række forbehold, der betyder, at vi ikke kan garantere nøjagtig den samme reduktion i alle huse, og man kan ikke uden videre overføre resultaterne til andre anlæg og andre huse. Når det så er sagt, så er vi rigtig glade for den viden, som dette projekt har skabt. Resultatet er et vigtigt skridt på vejen til at skabe et faktuelt beslutningsgrundlag for de danskere, som er berørte af radon.” siger Lars Rosenkilde.


Lindab – Temadage om boligventilation
I vores afdelinger i Viby, Aalborg og Hvidovre afholder vi temadage om boligventilation. Her kan du opleve følgende
  • Lindabs salgstekniker på området, Rasmus Hansen, demonstrerer produkter og svarer på spørgsmål om boligventilation i alle former for bolig
  • Oplev Östbergs transportable udstillingsvogn med produktnyheder inden for aggregater og løsninger til boligventilation


Målgruppen for temadagene er alle interesserede kunder, ventilationsentreprenører, projektledere og installatører.

Kom og bliv inspireret og få ny viden om boligventilation. Der er også lidt godt til ganen i form af grillpølser og sodavand. Vi glæder os til at se dig.

Datoer:

Mandag den 30. september kl. 11-14 hos Lindab Hvidovre

Onsdag den. 2. oktober kl. 11-14 hos Lindab Viby

Torsdag den 3. oktober kl. 11-14 hos Lindab Aalborg